Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 16 juni 2017

Gezocht: eerstelijnsbedden en crisisbedden

Veel huisartsen in Amsterdam hebben moeite om eerstelijnsbedden (ELV-bedden) en crisisbedden te vinden. Hoe werkt het en wat is het verschil tussen crisiszorg en eerstelijnsverblijf? 

SIGRA ontwikkelde een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de verschillen en de procedures; een beslisboom met actuele telefoonnummers. Wij raden u aan deze beslisboom goed te bestuderen en de telefoonnummers in uw telefoon op te slaan. Op die manier kunt u snel de juiste contactpersonen benaderen om uw patiënt de beste zorg te bieden.

Wat is crisiszorg?

Voor de crisiszorg zijn de volgende indicaties vastgesteld:

  1. Er is sprake van een acute verandering.
  2. Het gevaarcriterium is duidelijk aanwezig.
  3. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.
  4. De patiënt heeft een Wiz-indicatie, of krijgt deze waarschijnlijk binnen twee weken.

Als criterium 4 ontbreekt en de patiënt kan vermoedelijk na een tijdelijk verblijf terug naar huis, dan geldt een opname binnen een eerstelijnsverblijf (ELV).

Wat is een eerstelijnsverblijf (ELV)?

Uw patiënt komt in aanmerking voor een eerstelijnsverblijf als:

  • patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan blijven wonen, maar opname in het ziekenhuis medisch gezien niet noodzakelijk is. (dat wil zeggen: in verband met geneeskundige zorg zoals van huisartsen, al dan niet met verpleging, verzorging of paramedische zorg)
  • het verblijf kortdurend is en gericht op terugkeer op korte termijn naar de eigen omgeving.

Vragen over ELV?

Heeft u vragen over de procedure rond de eerstelijnsbedden? Dan kunt u terecht bij Mariet Dirkzwager, accountmanager OLVG. Voor vragen over de beslisboom verwijzen wij u naar SIGRA.