Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 15 mei 2017

Gestroomlijnde zorg voor patiënten met heupfractuur

Daarnaast wordt de betrokkenheid van de geriater groter en gaan we de vervolgzorg voor de patiënt eerder in kaart brengen. Dit laatste moet ertoe leiden dat de patiënt dag 5 na de operatie het ziekenhuis kan verlaten en - indien nodig - passende zorg krijgt.
Aanleiding voor deze aanpassing is de verschuiving van alle operaties Traumachirurgie en Orthopedie, waaronder de heupfractuur, naar OLVG locatie West. Met betrokken afdelingen is het hele zorgpad grondig nagelopen en aangepast. Daarbij had iedereen één doel voor ogen: hoe kunnen we deze patiënten, vaak boven de 70 jaar, zo goed en zo efficiënt mogelijk behandelen? Een ziekenhuisopname is voor oudere patiënten immers risicovol vanwege een verhoogde kans op complicaties. Zaak is dus deze patiënten zo snel mogelijk weer op de been te krijgen.

 

Vragen of opmerkingen over het zorgpad heupfractuur?

Dan kunt u deze stellen aan Marieke Poel, accountmanager 1e lijn, via m.poel@olvg.nl