Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 24 april 2020

In gesprek over dementiezorg voor migranten

Op 10 maart jl. vond de tweede carrouselbijeenkomst plaats over migranten met dementie onder leiding van Egbert Hartstra (Trimbos) en Jennifer van den Broeke (Pharos). Een zeer gevarieerd gezelschap was aanwezig waaronder specialisten ouderengeneeskunde, vertegenwoordigers van de dagopvang, POH-ouderen, casemanagers dementie, geriater Jos van Campen en vele anderen.

Op deze bijeenkomst werden behoeftes gepeild en belangrijke contacten gelegd. Hieruit, en ook uit eerder onderzoek, komt naar voren dat voor deze groep patiënten behoefte is aan:
1. Voldoende flexibele, op maat gemaakte respijtvoorzieningen in de wijk
2. Een casemanager voor alle mensen met een (vermoede) dementie
3. Diagnostisch onderzoek bij dementie gericht op álle domeinen
4. Een samenwerkingspact dementie bij migranten met afspraken en monitoring

Financiële ruimte

Alle stadsdelen hebben financiële ruimte gekregen om de dementieketen weer op te bouwen.
De Rudas-test, een diagnostisch instrument voor deze groep patiënten, is uitgetest en wordt opgenomen in de NHG-standaard.

Meer informatie

Kijk als huisarts of POH-ouderen ook op huisarts-migrant voor meer informatie over dementie. Op deze website komt de nieuwe zorgstandaard te staan. Of lees de informatie op de websites van Pharos of Trimbos.