Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 4 mei 2020

Gesloten: Liveblog coronavirus in OLVG

Dit liveblog is gesloten. Volg het laatste nieuws op de homepage

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in OLVG. Raadpleeg ook de vragen en antwoorden van het RIVM. 

Maandag 4 mei 15.00 uur

OLVG start deel poliklinische zorg stap voor stap weer op 

De afgelopen periode is in OLVG met man en macht gewerkt om patiënten met het coronavirus op te kunnen vangen en te behandelen. Onze spoedzorg ging gewoon door, maar een groot deel van de planbare zorg kon niet plaatsvinden. Met de nodige veiligheidsmaatregelen voor u en onze medewerkers, starten we de zorg waar het kan heel geleidelijk weer op.

De focus ligt hierbij de komende periode op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg, dus voor patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben. Afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen plaats. Waar nodig komt u naar het ziekenhuis. Met de andere ziekenhuizen in de regio zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over welke zorg weer kan plaatsvinden. Onze spoedzorg, zoals bevallingen en zorg op de Spoedeisende Hulp, gaat gewoon door.

Voorzorgsmaatregelen
De veiligheid van onze medewerkers en onze patiënten staat voorop. Daarom treffen we in OLVG diverse maatregelen om de zorg goed te kunnen laten verlopen. Zo worden alle patiënten die naar de polikliniek of behandelkamers/functieafdelingen komen vooraf (1-3 dagen) gebeld. Als dan blijkt dat u als patiënt klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt uw afspraak (indien medisch verantwoord) uitgesteld.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Meer informatie, waaronder veelgestelde vragen, vindt u op www.olvg.nl/anderhalvemeter.

Woensdag 22 april 10.30 uur

Afspraak of onderzoek in OLVG? Kom waar mogelijk alleen

Wij vragen u om, waar mogelijk, geen begeleiding mee te nemen wanneer u voor een afspraak of onderzoek naar ons ziekenhuis komt. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en patiënten en medewerkers in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s.

Uitzonderingen

  • U spreekt geen of slecht Nederlands en uw begeleider gaat mee als tolk
  • Bij een bevalling mag de partner aanwezig zijn
    (lees meer veelgestelde vragen over zwangerschap en het coronavirus)

Belangrijkste maatregelen voor patiënten/bezoekers op een rij
Wij kunnen ons voorstellen dat u door de hoeveelheid maatregelen omtrent het coronavirus het overzicht verliest. Daarom nog even de belangrijkste regels op een rij:

  • Kom niet naar OLVG bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
  • Was uw handen bij binnenkomst in het ziekenhuis.
  • Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, dit bezoek duurt maximaal een half uur.
  • Patiënten op de IC en coronaverpleegafdelingen mogen geen bezoek ontvangen.

Dinsdag 21 april 09:47 uur

De Corona Check vanaf dinsdag 21 april beschikbaar voor heel Nederland

Start proef PCR-testen en thuismeten saturatie

Vanaf vandaag is de medische begeleidingsapp OLVG Corona Check beschikbaar voor mensen in heel Nederland. De app, die startte in de regio Amsterdam en door samenwerking van OLVG, Luscii en partnerziekenhuizen een steeds groter bereik kreeg, gaat verder onder de naam De Corona Check. Deze week start daarnaast in OLVG een proef voor doorontwikkeling van de app met onder andere PCR-testen (tests waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van COVID-19), thuismeten van saturatie en beeldbellen.

De app OLVG corona check die op 16 maart werd gelanceerd door OLVG en Luscii is inmiddels door ruim 110.000 Nederlanders gedownload. Vanwege aanhoudend grote belangstelling wordt de app nu beschikbaar gesteld voor heel Nederland. De app krijgt vanaf vandaag ook een nieuwe naam: De Corona Check.

Gebruikers van De Corona Check kunnen hun gezondheidsgegevens in de app invoeren. Vanuit 7 ‘regiecentra’ verspreid in Nederland beoordelen teams bestaande uit onder andere (huis)artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen, de klachten en geven advies. Bij gezondheidsklachten boven bepaalde waarden, wordt telefonisch contact opgenomen. Zo nodig wordt mensen geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of - als hierover afspraken zijn gemaakt in de regio – kan verwezen worden naar het ziekenhuis.

Naar meer zekerheid met PCR-testen en thuismeten saturatie

Vanaf deze week start in OLVG een proef om mensen met klachten daadwerkelijk te testen en intensiever te begeleiden via de app. ‘Waar we vooralsnog alleen een grote waarschijnlijkheid op het coronavirus kunnen uitspreken, gaan we nu over op PCR-testen en intensievere begeleiding thuis. Voor mensen met klachten biedt dit meer zekerheid’, aldus Paul Bresser, longarts OLVG en voorzitter medical board De Corona Check. ‘We starten met een proef onder eigen medewerkers die de app gaan gebruiken en bij klachten de uitnodiging krijgen om op locatie getest te worden. Blijkt uit de uitslag van deze PCR-test dat de medewerker besmet is met het coronavirus, dan krijgt hij of zij ook een zuurstofsaturatiemeter mee naar huis en volgt extra begeleiding via de app en door middel van beeldbellen met een arts.’

Bij positieve resultaten zal onderzocht worden of deze extra begeleiding via de app breder ingezet kan worden.

Over de app

De Corona Check is bedoeld voor mensen die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Zij kunnen dagelijks eenvoudig hun gezondheidsgegevens via de app doorgeven. Als er medische reden toe is, neemt een medewerker van het medisch team van een van de zeven medische teams binnen 24 uur contact met de persoon op. De Corona Check is gebaseerd op een bestaande medische begeleidingsapp van Luscii waar veel ziekenhuizen in binnen- en buitenland mee werken. De app voldoet aan alle privacy- en veiligheidseisen.

Kijk voor meer informatie op www.decoronacheck.nl

Maandag 30 maart 11:55 uur

OLVG corona check binnenkort voor 4,7 miljoen mensen beschikbaar

OLVG corona check, de app waarmee op afstand hulp wordt geboden bij klachten die mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus, is in steeds meer delen van Nederland beschikbaar. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, het UMC Utrecht en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bieden als partnerziekenhuis van OLVG de corona check al aan voor bewoners van hun regio. Vandaag komen daar mogelijk Medisch Spectrum Twente (MST), Zorggroep Twente en Streekziekenhuis Koningin Beatrix bij. In totaal kunnen dan 4,7 miljoen mensen de app gebruiken.

In de app OLVG corona check beantwoorden deelnemers dagelijks vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Achter de app staan medisch teams in OLVG en de partnerziekenhuizen die, ondersteund door technologie, de ingestuurde gegevens beoordelen, volgen en zo nodig contact opnemen.

Meer dan 52.000 actieve gebruikers
Twee weken na de lancering hebben zo’n 64.000 mensen de OLVG corona check gedownload. Onder hen zijn ruim 52.000 actieve gebruikers. Dagelijks groeit het aantal mensen dat de app gebruikt sterk. Er zijn inmiddels meer dan een miljoen metingen verstuurd.
De zorgverleners uit de medisch teams hebben de afgelopen twee weken 21.290 telefoongesprekken gevoerd met gebruikers van de app. In totaal is bij 2849 personen op basis van de richtlijnen een COVID-19 verdenking vastgesteld. Zij hebben van het medisch team het dringende advies gekregen in quarantaine te gaan en worden met extra aandacht gevolgd. Tot nu toe werden 35 mensen via zorgverleners achter OLVG corona check doorverwezen naar de corona screeningsunit van OLVG of een voorziening in de eigen regio voor verder onderzoek en zo nodig opname.

Longartsen van ziekenhuizen werken samen
OLVG en de partnerziekenhuizen die de app gebruiken, werken nauw samen. Gegevens uit de app worden centraal verwerkt op basis van gezamenlijk beleid en protocollen. Een ‘medical board’ waarin vanuit elk ziekenhuis een longarts vertegenwoordigd is, heeft dagelijks overleg en past het beleid zo nodig aan.
Als na beoordeling van gegevens die iemand instuurt, blijkt dat contact met een zorgverlener nodig is, wordt iemand gebeld door het medisch team uit de eigen regio. Er wordt regionaal samengewerkt met huisartsen en er worden lokale protocollen gehanteerd voor doorverwijzing.

Capaciteit voor Noord-Holland vergroot
OLVG corona check is ontstaan uit een samenwerking tussen OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii. Bij de lancering was OLVG corona check alleen te gebruiken voor inwoners van Groot-Amsterdam. De afgelopen week is de capaciteit vergroot. Naast de genoemde partnerziekenhuizen is in nauwe samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en ziekenhuizen in Noord-Holland de dienst ook voor inwoners van onder andere Amstelveen, Zwanenburg, Almere en Zaanstad beschikbaar. Op dit moment wordt onderzocht of de app voor meer regio’s in Noord-Holland beschikbaar kan worden gesteld. Ook bereiden OLVG en Luscii samenwerking met meer partnerziekenhuizen in verschillende regio’s in Nederland voor.

Privacy gewaarborgd
Alle gegevens in de app worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de privacy van gebruikers te allen tijd gewaarborgd is. Geanonimiseerd worden data verwerkt om inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte en de verspreiding van het coronavirus.

Aanmelden
Aanmelden voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (o.a. postcodegebied en leeftijd ouder dan 18 jaar) is het mogelijk de app te downloaden. De app en dienstverlening van het medisch team is kosteloos.

Let op! Deze app ondersteunt, maar vervangt niet de gewone zorg via de huisarts of eerste hulp. Wie dringend zorg nodig heeft, dient - ook bij gebruik van de app - zelf actie te ondernemen door contact op te nemen met de huisarts of bij spoed 112 te bellen.

Maandag 30 maart 11:29 uur

OLVG krijgt Palliatieve Corona Unit

OLVG richt op dit moment voor beide locaties een speciale afdeling in voor coronapatiënten die binnen enkele dagen zullen overlijden.

Op deze manier kunnen patiënten goed worden begeleid tijdens het sterfbed en krijgen naasten de mogelijkheid om op een waardige manier afscheid te nemen. De palliatieve afdeling krijgt 16 bedden, 8 op locatie Oost en 8 op locatie West. De kamers zijn zo ingericht dat ze rust uitstralen. Met zachte kleuren op de wanden en geen apparaten met veel piepjes.

Bezoek is, in tegenstelling tot de IC en de cohortafdelingen, hier wel toegestaan. Per patiënt mogen er twee naasten langskomen om afscheid te nemen. Als de patiënt is overleden is voor hen nazorg beschikbaar. Ze kunnen terecht bij een psycholoog van ons ziekenhuis.

Zaterdag 28 maart 17:13 uur

Spoedklachten? Meld u op onze Spoedeisende Hulp

Als u ernstige medische klachten heeft, kunt u hiervoor onveranderd terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van beide locaties van OLVG. Ook nu de druk op de zorg is toegenomen door het coronavirus.

Momenteel is zichtbaar dat minder dan de helft van het normale aantal mensen zich op de SEH en Eerste Harthulp meldt. Patiënten met klachten als pijn op de borst, neurologische uitval en buikpijn lijken weg te blijven. Gevreesd wordt dat mensen met deze spoedklachten de SEH vermijden om het ziekenhuis niet extra te willen belasten, of omdat ze bang zijn in contact te komen met patiënten met het coronavirus.

Tijdig melden
Unitleider Spoedzorg en SEH-arts Michiel Gorzeman schetst het huidige beeld. ‘Normaliter komen er dagelijks 3 of 4 patiënten met een hartinfarct naar OLVG, nu is dat nog maar 1 per dag. Ook beroertes zien we nu veel minder: in plaats van 1 per dag nog maar 2 keer per week.’ Hij benadrukt met klem dat mensen met spoedklachten zich tijdig moeten melden. ‘Heeft u pijn op de borst? Acute buikpijn? Of signalen van een beroerte? Neem dan contact op met uw huisarts of kom naar de SEH. Door u niet op tijd te melden neemt u een onverantwoord risico’, aldus Gorzeman.

Risicogroepen
‘Ook risicogroepen zoals mensen met diabetes en hart- en vaatziekten mijden nu de ziekenhuizen, terwijl zij juist risico lopen op andere ziektes.’ Gorzeman waarschuwt voor een tegengesteld effect. ‘Lang wachten kan ertoe leiden dat straks ineens veel patiënten met complicaties komen. Dat zou de zorg onnodig belasten.’

Patiënten gescheiden bij binnenkomst
De SEH-arts legt uit hoe we in OLVG zorgen voor een veilige situatie. ‘We scheiden patiënten nog voor binnenkomst. Mede daarom is ook de Corona Screenings Unit op locatie West gebouwd; voor de eerste opvang en triage van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.’

Urgente operaties en oncologische zorg gaan door
In verband met het coronavirus heeft OLVG allerlei maatregelen genomen. Onder meer het deels afschalen van de zorg. Medisch urgente operaties gaan momenteel echter wel door. Hetzelfde geldt voor verloskundige zorg, oncologische zorg en de zorg aan patiënten die al zijn opgenomen in OLVG.

Telefoonnummer voor overige vragen
Volg onze liveblog voor updates. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u OLVG tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met ons speciale informatienummer: 020 510 81 10.
 

Vrijdag 27 maart 12:55

olvg.nl/coronahulp voor al uw hulp en steun

In deze roerige tijd valt het op hoeveel hulp en steun we van u - inwoner van Groot-Amsterdam - ontvangen. Wij waarderen uw betrokkenheid enorm! Om ervoor te zorgen dat alle hulp op de juiste plekken en bij de juiste mensen terecht komt, kunt u vanaf nu terecht op onze speciale hulppagina: olvg.nl/coronahulp

Vrijdag 27 maart 12:30

Alleen partner bij bevalling

Om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, is besloten dat bij een bevalling in ons ziekenhuis alleen de partner aanwezig kan zijn. Dit geldt zowel voor het Anna Paviljoen (locatie Oost) als voor het Toorop Paviljoen en Bevalcentrum West (beide locatie West). Bij afwezigheid van een partner mag een andere naaste deze rol vervullen.

Dit is een lastige beslissing geweest en we beseffen dat dit besluit grote impact heeft op de aanstaande ouders en hun familie. Maar bescherming van moeder en kind staat bij ons voorop. We hopen op uw medewerking en begrip.

Donderdag 26 maart 16:43 uur

Burgemeester Femke Halsema bezoekt zorgverleners OLVG

Burgemeester Femke Halsema bracht vandaag een bezoek aan OLVG om te horen wat er speelt in het ziekenhuis en om haar steun te betuigen aan alle zorgverleners die zich zo hard inzetten om het toenemend aantal COVID-19 patiënten op te kunnen vangen.

De burgemeester van Amsterdam ging in gesprek met verpleegkundigen, artsen en teamleiders. Over de het werk dat zij samen verzetten en wat dit van hen vraagt, maar ook over de zorgen en spanningen die er heersen. ‘OLVG is een bijzonder ziekenhuis en dat zie ik ook nu weer. Er heerst hier enorme daadkracht en een gevoel van saamhorigheid’,  aldus Halsema.

Intensive Care

Ook werd er gesproken over de uitbreiding van de Intensive Care (IC), die in snel tempo bijna vier keer zo groot is geworden (van 15 naar 58 bedden). Iedereen zet de schouders eronder om dit mogelijk te maken. Halsema was hiervan zeer onder de indruk: ‘Heel mooi om te zien hoe in korte tijd de IC is uitgebreid, maar vooral om te zien hoe jullie dit samen mogelijk maken.’

Dinsdag 24 maart 15.30 uur

Corona Screenings Unit met CT-scanner woensdag in gebruik

Op woensdag 25 maart neemt OLVG een Corona Screenings Unit (CSU) op locatie West in gebruik. De CSU is ingericht voor de eerste opvang en triage van patiënten uit Amsterdam die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De CSU is uitgerust met een CT-scanner en uitsluitend bedoeld voor patiënten die via de huisarts of door het medisch team van de OLVG corona check zijn verwezen.

14 kamers
De CSU heeft in totaal 14 kamers. Van alle patiënten in de CSU, wordt eerst een CT-scan gemaakt. Op CT-scan zijn afwijkingen te zien in de longen waardoor longartsen en radiologen van OLVG kunnen inschatten of iemand het coronavirus heeft en moet worden opgenomen of met advies naar huis kan. Als ziekenhuisopname nodig is, kan de patiënt direct naar de juiste opnameafdeling. Dit kan zijn in OLVG, locatie Oost of een ander ziekenhuis. Daar volgen dan verdere tests om coronabesmetting met zekerheid te kunnen vaststellen of uitsluiten.

Niet op eigen houtje
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen op eigen houtje naar de CSU bij OLVG locatie West gaan. Mensen kunnen er pas terecht als ze door een (huis)arts of via de OLVG corona check zijn doorverwezen.

In 5 dagen gebouwd
De CSU is onderdeel van de voorbereiding van OLVG op een toenemend aantal patiënten met het coronavirus. Vrijdag 20 maart is begonnen met de bouw van deze tijdelijke oplossing, die zich bevindt op de parkeerplaats van OLVG, locatie West.

 

Dinsdag 24 maart 12.40 uur

OLVG corona check nu ook beschikbaar in aantal regio’s buiten Amsterdam

Vorige week is OLVG corona check gelanceerd: een app waarmee OLVG inwoners van Amsterdam op afstand hulp biedt bij klachten die mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Inmiddels is het aantal Amsterdammers dat de app actief gebruikt opgelopen tot 41.000, met ruim 33.000 actieve dagelijkse gebruikers. Omdat er veel vraag is naar OLVG corona check hebben wij onze capaciteit vergroot. Vanaf vandaag is de app ook voor postcodegebieden in Amstelveen, Zwanenburg, Almere en Zaanstad beschikbaar. Ook wordt de start in regio’s in de rest van Nederland voorbereid met partnerziekenhuizen.

Bij de lancering was OLVG corona check alleen te gebruiken voor inwoners van de regio Groot-Amsterdam, met postcodes 1000 tot 1119. Na een eerste week van opstarten, continu monitoren en verbeteren, en uitbreiding van het medisch team, is het nu mogelijk dit postcodegebied te verruimen. Personen die wonen in de postcodegebieden 1161 t/m 1175 (Zwanenburg), 1309 t/m 1363 (Almere), 1181 t/m 1191 & 1421 t/m 1423 (Amstelveen) en 1501 t/m 1619 (Zaanstad) en kunnen zich vanaf nu ook aanmelden.

Uitbreiding naar andere regio’s
Op dit moment wordt hard gewerkt aan inzet van de app in de rest van Nederland. In nauw overleg met een aantal ziekenhuizen in Noord-Brabant is ervoor gekozen niet in deze zwaar getroffen regio, maar in andere provincies te starten. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen zal de app als eerste beschikbaar ter beschikking stellen aan de inwoners van hun omgeving, gevolgd door het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Met andere ziekenhuizen werken wij op dit moment aan verdere uitbreiding.

Over OLVG corona check
OLVG corona check is ontstaan uit een samenwerking tussen OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii. In de app geven deelnemers dagelijks een aantal zaken door. Het gaat om vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Achter de app staat een medisch team dat de ingestuurde gegevens beoordeelt en volgt. Als dat medisch noodzakelijk is wordt binnen 24 uur contact opgenomen. Als er geen medische reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een geautomatiseerd bericht. De RIVM-richtlijnen en het OLVG-protocol zijn daarbij leidend. Let op: OLVG corona check is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.

Aanmelden
Aanmelden voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (o.a. postcodegebied en leeftijd ouder dan 18 jaar) is het mogelijk de app te downloaden. De app en dienstverlening van het medisch team is kosteloos.

Maandag 23 maart 12:15 uur

Bezoekbeleid aangescherpt

Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, en patiënten in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, is besloten het bezoekbeleid in OLVG verder aan te scherpen. We beseffen dat dit besluit grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip voor deze ingrijpende maatregelen.

Geen bezoek meer op IC en cohortafdeling  
Er wordt geen bezoek meer toegelaten op de Intensive Care (IC) op locatie Oost en de cohortafdelingen - speciale verpleegafdelingen die ingericht zijn voor patiënten met (verdenking op) coronavirus - op beide locaties. Op de IC is afgelopen dagen hard gewerkt om videobellen mogelijk te maken. Op de cohortafdelingen wordt deze faciliteit later deze week mogelijk gemaakt.

Overige afdelingen maximaal 1 bezoeker per dag
Op de andere afdelingen is de bezoektijd verkort, daar geldt voor nu: maximaal 1 bezoeker per patiënt, maximaal een half uur per dag. Daarnaast vragen we u om niet op bezoek te komen als u last heeft van griepverschijnselen zoals koorts, hoesten of flinke verkoudheid. En om bij binnenkomst goed uw handen te wassen bij de wastafels.

Zondag 22 maart 12:39 uur

Update vuurwerkbrillen: OLVG is voorlopig voorzien!

OLVG is erg blij met alle hartverwarmende reacties en initiatieven. Wij waarderen dit zeer! Er is massaal gehoor gegeven aan het burgerinitiatief om vuurwerkbrillen voor o.a. ons ziekenhuis in te zamelen. Op dit moment hebben wij voldoende brillen ontvangen. Onze dank is groot! Mochten wij weer verlegen zitten om vuurwerkbrillen en/of andere beschermingsmaterialen dan doen we een oproep via deze liveblog en onze social kanalen.   

Vrijdag 20 maart 16.45 uur

OLVG bouwt triagetent met CT-scanner

OLVG bereidt zich voor op een toenemend aantal patiënten met COVID-19. Daarom bouwen we op dit moment een triagetent op locatie West. In de triagetent krijgen patiënten eerst een CT-scan van de longen gericht op afwijkingen die typisch zijn voor het coronavirus.

CT-scanner
Met de CT-scan kan snel worden gezien of iemand mogelijk besmet is. Als dit het geval is gaat de patiënt via een aparte route het ziekenhuis in. Daar volgen dan verdere tests om coronabesmetting met zekerheid te kunnen vaststellen of uitsluiten.

Niet voor algemeen publiek
Het is niet de bedoeling dat iedereen die zichzelf wil laten checken op eigen houtje naar de tent bij OLVG gaat. Mensen kunnen er pas terecht als ze door een (huis)arts worden doorgestuurd.

Voorbereid
Vrijdag 20 maart is begonnen met de bouw van de tent. De triagetent heeft in totaal 14 kamers en is geschikt voor een grote toeloop van patiënten. De tent en de CT-scanner zijn naar verwachting op 25 maart klaar voor gebruik.

Dinsdag 17 maart 17.03 uur

Grote belangstelling voor OLVG corona check

Gisterochtend is de OLVG corona check app gelanceerd. De app biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Inmiddels hebben we 9000 gebruikers en is het medisch team uitgebreid.

Het aantal aanmeldingen van bewoners uit Groot-Amsterdam nam snel toe. Maandagmiddag, enkele uren na de lancering waren er al duizend. Op dit moment staat de teller op ruim 9000.

Medisch team

Achter de app staat een medisch team van OLVG paraat. Dit team beoordeelt de antwoorden die gebruikers geven in de app (ondersteund door de techniek van de app). Ondertussen is het team verdubbeld, van 12 naar 24 personen. Morgen zal de groep opnieuw uitgebreid worden.

Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde Ingrid Wegman zit in dit medisch team. Ze heeft de afgelopen dagen veel gebruikers van de app gebeld die last hebben van benauwdheidsklachten. ‘Mensen zijn echt heel blij met de corona check. Het komt tegemoet aan een behoefte, want er is best veel angst. De app, waarbij je dagelijks informatie aan ons kan doorgeven, geeft dan houvast.’

Aanmelden

Aanmelding voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (waaronder > 18 jaar, postcodegebied) krijgt iemand toegang tot de app.

Dinsdag 17 maart 10:53 uur

Aangepaste openingstijden en locaties prikpunten Bloedafname

Vanaf vandaag zijn poliklinieken Bloedafname tot nader orde alleen geopend op de hoofdlocaties OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West. Tevens zijn de openingstijden gewijzigd. Bekijk de actuele openingstijden

Maandag 16 maart 12:55 uur

OLVG stelt niet-acute operaties uit

Vanaf dinsdag 17 maart - tot vooralsnog 6 april - stopt OLVG met het leveren van planbare zorg. Niet-acute operaties, onderzoeken en behandelingen worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit doen we om plaats te kunnen maken voor patiënten met het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze patiënten.

U wordt persoonlijk geïnformeerd als uw operatie, onderzoek of behandeling is geannuleerd. U hoeft zelf geen contact op te nemen met OLVG. Patiënten die geen bericht krijgen, kunnen ervan uitgaan dat hun afspraak doorgaat.

Spoedzorg en oncologische zorg gaan door

Alle medisch urgente operaties gaan wél door. Hetzelfde geldt voor verloskundige zorg, oncologische zorg en de zorg aan patiënten die al zijn opgenomen in OLVG.

Telefoonnummer voor vragen

Volg deze liveblog voor updates. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u ons tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met het speciale informatienummer: 020 510 81 10.