Overzicht nieuws
Uitgelicht | Vrijdag 28 februari 2020

Gesloten: liveblog corona

Maandag 16 maart 12:36 uur

Poliklinische zorg telefonisch of via videoverbinding

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, vervangen we vanaf maandag 16 maart - vooralsnog tot 6 april - alle poliklinische afspraken door telefonische- of videoconsulten. Dit met uitzondering van de polikliniek Verloskunde. Hier ontvangen we onze patiënten zowel op locatie Oost als locatie West. 

Alle niet-noodzakelijke polikliniekafspraken stellen we uit. Fysiek contact blijft mogelijk in uitzonderingsgevallen en in geval van spoed. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze patiënten. Patiënten worden op de hoogte gebracht, zelf bellen met OLVG is dus niet nodig.

maandag 16 maart 12:13 uur

Bezoekersrestaurants OLVG gesloten 

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken sluit OLVG vanaf maandag 16 maart de bezoekersrestaurants. Dit geldt voor zowel locatie Oost als locatie West. Deze maatregel sluit aan bij het landelijke besluit horeca gelegenheden niet langer open te houden. Bezoekers van OLVG kunnen de bestaande koffieautomaten op de poliklinieken blijven gebruiken.

Maandag 16 maart 10:35 uur

OLVG lanceert corona-check app voor Amsterdam

In voorbereiding op mogelijk verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19), lanceert OLVG vandaag een app: de OLVG corona check. De app biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Ondersteund door technologie in de app, beoordeelt (triageren) een medisch team van OLVG welke zorg nodig is. Ook is er op afstand contact met patiënten. De app is voor iedereen in Amsterdam en omgeving (postcodegebied 1000 – 1119) beschikbaar.

De drukte bij de huisartsen en op de Spoedeisende Hulp posten in Amsterdam en omgeving neemt afgelopen dagen flink toe. Om te voorkomen dat de zorg in Amsterdam vastloopt en om mensen in Amsterdam en omgeving te voorzien van de juiste zorg en hulp bij vragen, heeft OLVG samen met het bedrijf Luscii van Daan Dohmen deze digitale ondersteuning ontwikkeld.

In crisistijd gebouwd

De app is in een week tijd door een team van OLVG samen met de technisch specialisten van Luscii gebouwd. Per dag wordt grondig geëvalueerd en beoordeeld of aanvulling en/of aanpassing van de app en het medisch team van OLVG nodig is. Bij goed verloop wordt de app ook aangeboden aan andere ziekenhuizen in de regio.

De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.

Hoe werkt de app?

1. Aanmelden

Aanmelding voor de app gaat via www.decoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (waaronder > 18 jaar, postcodegebied) krijgt iemand toegang tot de app.

2. De app

De app vraagt dagelijks een aantal zaken door te geven. Het gaat om onder andere vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. De RIVM richtlijnen en het OLVG-protocol zijn daarbij leidend. Ook is er educatie in de app over het coronavirus en contact op afstand.

3. Medisch team

Achter de app staat een medisch team paraat. Het medisch team van OLVG beoordeelt de antwoorden die gebruikers geven in de app (ondersteund door de techniek van de app). Als er een medische reden is om contact op te nemen, doen zij dat binnen 24 uur (telefonisch of via een bericht in de app).

Vrijdag 13 maart 22:00 uur

Verpleegafdelingen ingericht voor patiënten met (verdenking op) coronavirus

OLVG rekent op een grotere toestroom van patiënten met het coronavirus. Er is inmiddels op beide locaties een extra verpleegafdeling ingericht waar patiënten met (verdenking op) corona in isolatie (cohort) worden opgenomen. We zijn voorbereid om acute zorg aan patiënten te verlenen. Uiteraard doen we er alles aan om verspreiding in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken.

Vrijdag 13 maart 20:02 uur

Huisartsenpost Oost ’s nachts gesloten

Per vrijdag 13 maart is Huisartsenpost (HAP) Oost, gevestigd in OLVG, locatie Oost, voorlopig gesloten van 23.00 tot 8.00 uur. Kijk voor actuele informatie op de website van Huisartsenposten Amsterdam 

Vrijdag 13 maart 18:48 uur

OLVG schaalt deel van zorg af

Om besmettingsgevaar onder medewerkers en patiënten te minimaliseren en beschermingsmiddelen op peil te houden schaalt OLVG een deel van de zorg af.

Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 • Afspraken van patiënten op de OK waarvoor géén medisch urgente hulpvraag geldt, worden mogelijk geannuleerd tot nader order.
 • Operaties in OLVG die doorgaan zijn spoedzorg (inclusief Verloskunde) en Oncologische Zorg.
 • Poliklinische consulten worden vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vervangen door telefonische consulten.
 • De afdeling Radiologie is alleen bereikbaar voor spoeddiagnostiek. Reguliere afspraken komen te vervallen. Patiënten worden hierover ook persoonlijk geïnformeerd.

De maatregelen die nu genomen worden kunnen veranderen. U kunt onze website in de gaten houden voor updates.

Vrijdag 13 maart 15:25

Tweede medewerker in OLVG positief getest op coronavirus (COVID-19)

Bij een tweede OLVG medewerker, van de afdeling Urologie, is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De medewerker is in thuisisolatie geplaatst. Momenteel treffen we maatregelen en voeren we een contactonderzoek uit, conform de nationale richtlijn. Patiënten die contact hebben gehad met de medewerker worden persoonlijk door OLVG geïnformeerd. De afdeling Urologie blijft open voor zorg.

Patiënt met coronavirus

OLVG bereidt zich voor op een toenemend aantal patiënten met het coronavirus. COVID-19 is nu onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Landelijk zien wij het aantal besmettingen oplopen. Ook bij OLVG (locatie Oost), is voor het eerst bij een patiënt met het coronavirus vastgesteld. Volgens beleid wordt de patiënt direct in isolatie verpleegd. In de toekomst zullen wij niet bij iedere nieuwe besmetting communiceren. Wel communiceren we over de gevolgen voor uw bezoek aan OLVG of wanneer er extra maatregelen zijn. De laatste stand van zaken over de besmettingen in Nederland kunt u vinden op de website van RIVM. 

Beperkt bezoek

We bekijken dagelijks scenario’s om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te laten verlopen en de patiëntenzorg waar mogelijk door te laten gaan. Patiënten mogen daarom maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt. 

Er kunnen omstandigheden zijn (denk aan waken) waarin een afdeling kan afwijken van deze beperkende maatregelen. Ook voor kinderen die op de Kinderafdeling leggen zijn er andere regels, ouders kunnen dit afstemmen met de betreffende afdeling.

Heeft u vragen over het coronavirus in OLVG?

Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met het speciale informatienummer: 020 510 81 10.

Algemene vragen over het coronavirus?

De overheid heeft het nummer 0800-1351 geopend voor iedereen met vragen over het coronavirus. Kijk ook op de website van het RIVM voor meer informatie. In geval van klachten, adviseren wij uw huisarts te raadplegen.

Donderdag 12 maart 14:52 uur

Wastafels bij entree op locatie Oost en West

Regelmatig handen wassen blijft belangrijk om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarom zijn er vandaag wastafels geplaatst bij de hoofdingangen van OLVG, locatie Oost en West. Zo kunt u bij binnenkomst meteen uw handen wassen.

Woensdag 11 maart 12.14 uur

Extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers

Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus binnen OLVG te beperken, en patiënten in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, neemt OLVG extra voorzorgsmaatregelen.

Voor bezoekers gelden de volgende maatregelen:

 • Patiënten mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.
  Bekijk hier de bezoektijden
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • We vragen iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed handen te desinfecteren of te wassen.

Iedere dag bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij werken hierin nauw samen met het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio.

Vrijdag 6 maart 10:09 uur

Afdeling MKA 9 maart weer open voor spoedzorg

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) gaat volgende week weer open voor spoedzorg. De afdeling was gesloten nadat bekend werd dat een van de medewerkers positief is getest op het coronavirus (COVID-2019).

Vanaf maandag 9 maart is de afdeling weer open voor spoedzorg. Dit betekent dat tandartsen en huisartsen patiënten met voorrang of spoedklachten weer kunnen doorverwijzen naar OLVG. De patiënten waarvan de afspraak is geannuleerd vanwege het sluiten van de afdeling, ontvangen bericht van OLVG voor het maken van een nieuwe afspraak. Zodra we weten wanneer de afdeling MKA weer volledig opengaat, maken we dit bekend.

Geen andere medewerkers MKA besmet

De afdeling MKA is op beide locaties volgens protocol grondig gereinigd. Alle medewerkers van de afdeling die direct contact hebben gehad met de positief geteste collega zijn getest. Geen van hen was besmet met het virus. Deze groep medewerkers blijft uit voorzorg nog wel thuis totdat de incubatietijd (twee weken) is afgelopen.

U kunt gerust op bezoek komen in OLVG

Wij krijgen veel vragen van patiënten en bezoekers of het nog verstandig is om een bezoek te brengen aan OLVG. U kunt gerust een bezoek brengen aan ons ziekenhuis. U loopt binnen OLVG niet meer risico op een besmetting met het coronavirus dan buiten OLVG. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om verspreiding van het virus binnen OLVG zoveel mogelijk te beperken. De patiëntenzorg op andere afdelingen verloopt normaal.

Vrijdag 13 maart 18:34 uur

OLVG schaalt deel van zorg af

Om besmettingsgevaar onder medewerkers en patiënten te minimaliseren en beschermingsmiddelen op peil te houden schaalt OLVG een deel van de zorg af.

Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 • Afspraken van patiënten op de OK waarvoor géén medisch urgente hulpvraag geldt, worden mogelijk geannuleerd tot nader order.
 • Operaties in OLVG die doorgaan zijn spoedzorg (inclusief Verloskunde) en Oncologische Zorg.
 • Poliklinische consulten worden vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vervangen door telefonische consulten.
 • De afdeling Radiologie is alleen bereikbaar voor spoeddiagnostiek. Reguliere afspraken komen te vervallen. Patiënten worden hierover ook persoonlijk geïnformeerd.

De maatregelen die nu genomen worden kunnen veranderen. U kunt onze website in de gaten houden voor updates.

Donderdag 5 maart 12:12 uur

Op dit moment geen andere besmettingen in OLVG

Gisteren werd bekend dat er een medewerker van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) positief is getest op het coronavirus (COVID-2019). Het RIVM heeft deze uitslag inmiddels bevestigd.

Alle OLVG-medewerkers die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerker en het hoogste risico liepen, zijn getest. Deze testen zijn allemaal negatief bevonden. Geen van deze medewerkers heeft een besmetting met het coronavirus. Het contactonderzoek onder patiënten en andere medewerkers loopt. Patiënten die contact hebben gehad met de positief bevonden medewerker, worden vanaf vandaag door OLVG geïnformeerd. Patiënten met vragen kunnen sinds gisteren bellen met het OLVG informatienummer: 020- 510 81 10 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur bereikbaar). 

Reisadvies voor OLVG medewerkers aangepast

Op de kans op verdere verspreiding van het coronavirus binnen OLVG waar mogelijk te beperken, is besloten het reisadvies voor medewerkers van OLVG aan te passen. Er geldt vanaf vandaag een reisverbod naar hoogrisico gebieden, zoals die zijn aangegeven door de overheid. Ook reizen naar internationale congressen wordt tijdelijk stopgezet.

Woensdag 4 maart 17:41 uur

OLVG opent informatienummer coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus in OLVG? Dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen van 9.00 tot 18.00 uur: 020 510 81 10. Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen.

Woensdag 4 maart 11:02 uur

COVID-19 bij medewerker in OLVG vastgesteld

Bij een medewerker van OLVG is een besmetting met het Coronavirus (COVID-19) vastgesteld. 

De medewerker, werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in OLVG, is in thuisisolatie geplaatst en vertoont lichte symptomen. De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië en is daarna vier dagen in OLVG aan het werk geweest, op locatie Oost en West. Het gebied waar de medewerker op vakantie was geweest werd later bestempeld als hoog risicogebied. Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog.

Kan ik op een afspraak komen nadat iemand bij jullie positief is getest op het coronavirus?

De poliklinische afdelingen van MKA op locatie Oost en West zijn uit voorzorg gesloten. Patiënten die een afspraak hebben staan worden hierover geïnformeerd. Patiënten met wie de betreffende medewerker vorige week contact heeft gehad krijgen bericht van OLVG.

De patiëntenzorg in OLVG op de andere afdelingen verloopt verder normaal. Patiënten en bezoekers lopen bij een bezoek aan het ziekenhuis geen extra risico op besmetting.

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus in OLVG? Dan kunt het volgende telefoonnummer bellen: 020-510 81 10. Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen. 

De overheid heeft het nummer 0800-1351 geopend voor iedereen met vragen over het coronavirus. Kijk ook op de website van het RIVM voor meer informatie. In geval van klachten, adviseren wij uw huisarts te raadplegen.

Vrijdag 28 februari 16:09 uur

Coronavirus: maatregelen in OLVG

In december is in China een nieuw soort coronavirus uitgebroken. Lees hier hoe we in OLVG met (verdenking op) het virus omgaan.  

Het coronavirus lijkt heel erg op het griepvirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts (38 graden en hoger) en luchtwegklachten. Bijvoorbeeld hoesten of kortademigheid. Als u in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe coronavirus heeft. De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus (bron RIVM).

Denkt u dat u het coronavirus heeft?

Als een patiënt zich in OLVG meldt met het vermoeden van het coronavirus, dan werken wij volgens regels en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij milde klachten kunt u gewoon terecht bij de huisarts.

 • OLVG controleert eerst of uw klachten passen bij de kenmerken van het virus. Dit doen we volgens de regels van het RIVM.
 • Als uw klachten blijken te passen bij het coronavirus maar u niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis, dan sturen we u door naar de huisarts.
 • Als uw klachten blijken te passen bij het coronavirus en u moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan verplegen we u in een isolatiekamer. Medewerkers van het ziekenhuis dragen beschermende kleding zoals een masker, schort, muts en bril. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen. Vervolgens wordt er zo snel mogelijk getest of er sprake is van het virus. Deze test loopt via het AMC, Erasmus MC of RIVM. Ook wordt de GGD ingelicht.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

Dit geldt voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

 • Was uw handen regelmatig
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog (i.p.v. in je hand)
  (Bron: RIVM)

Speciaal 0800-nummer overheid

De overheid heeft een telefoonnummer geopend voor iedereen met vragen over corona: 0800-1351.

Meer informatie

Heeft u klachten? Neem dan contact op met uw eigen huisarts.
Voor actuele informatie over het virus en antwoorden op vragen: kijk op de website van het RIVM