Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 22 september 2017

Geriatrie krijgt een voldoende van huisartsen

Afgelopen voorjaar werkten diverse huisartsen in Amsterdam mee aan een tevredenheidsonderzoek over de vakgroep Geriatrie OLVG. Dit onderzoek maakt deel uit van de kwaliteitsvisitatie en wordt elke vijf jaar herhaald.

Diagnostisch traject

De vakgroep Geriatrie krijgt een voldoende (7,2). De huisartsen zijn zeer tevreden over het diagnostisch traject en ook de behandeling wordt goed beoordeeld. Ruimte voor verbeteringen zien de huisartsen in de toegangstijden, de bereikbaarheid en de communicatie met de huisarts. Uit de reacties bleek ook een grote onbekendheid met de polikliniek Geriatrie op locatie West (voorheen Centrum voor Ouderendiagnostiek).

Terugrapportage

De vakgroep heeft de resultaten besproken en een actieplan gemaakt om verbeteringen door te voeren. Zo gaan ze de mogelijkheden onderzoeken om de terugrapportage na een bezoek aan de polikliniek sneller te versturen. Ook de bereikbaarheid staat hoog op de agenda. Zo zijn de geriaters bereikbaar voor intercollegiaal overleg via:

  • Locatie Oost: 020 599 91 11 > toestel 1194
  • Locatie West: 020 510 89 11 > toestel 6726