Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 28 november 2019

Gecombineerde leefstijlinterventie en de rol van de huisarts

Sinds 1 januari 2019 wordt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket. Deze interventie is bedoeld om ‘gezondheidsschade als gevolg van een ongezonde leefstijl te beperken of te voorkomen door het duurzaam verbeteren van de leefstijl’. De GLI richt zich dus op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. Maar wat is hierbij de rol van de huisarts?

Advies en begeleiding

De interventie bestaat uit advies over en begeleiding bij het krijgen van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De GLI is dus niet: gratis sporten of begeleiding bij bewegen.

Wat is de rol van specialist en huisarts?

De GLI is een aantoonbaar effectieve interventie voor bijvoorbeeld de behandeling van obesitas (Zie NHG-standaard Obesitas). Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts of een andere specialist kan de patiënt verwijzen (gebaseerd op de criteria in de NZa-beleidsregel en de zorgstandaard Obesitas). Binnen OLVG is het gangbaar dat specialisten patiënten naar de huisarts verwijzen voor GLI-aanvragen.

Meer weten?

In dit factsheet leest u meer over gecombineerde leefstijlinterventie.