Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 28 oktober 2020

Evaluatie nieuwe werkwijze: toegangstijd Mammapoli met 3 dagen verkort

Sinds maart geldt in OLVG een nieuw traject voor Mammadiagnostiek: alle patiënten die vanwege een afwijking in de borst worden doorverwezen, worden sinds deze datum direct onderzocht door een radioloog gespecialiseerd in borstafwijkingen. Deze mammaradioloog geeft de patiënt na het onderzoek meteen de uitslag, indien er geen reden is tot aanvullend onderzoek. Als dit wel het geval is, wordt er een afspraak op de Mammapoli gemaakt. Een eerste evaluatie van deze nieuwe werkwijze laat zien dat de toegangstijd tot de Mammapoli hierdoor met 3 dagen verkort is.

De huisarts maakt per patiënt het onderscheid of er via ZorgDomein een snel traject of een regulier traject wordt aangevraagd. Als bij het versnelde traject de mammaradioloog constateert dat er aanvullend onderzoek nodig is in de vorm van een biopt of punctie, wordt dit direct uitgevoerd. Vervolgens wordt aansluitend een afspraak gemaakt bij de chirurg of verpleegkundig specialist op de Mammapoli.

Tot 1 maart gingen vrouwen met een afwijking in de borst standaard eerst naar de Mammapoli voor een gesprek met verpleegkundig specialist of chirurg, en vervolgens pas naar de radioloog. Met deze verandering wilde OLVG ervoor zorgen dat patiënten sneller terechtkunnen voor borstonderzoek. 

Evaluatie

Uit een eerste evaluatie blijkt dat te zijn gelukt: de toegangstijd tot de mammapoli is nu nog 2 dagen (mediaan), waar deze voorheen 5 tot 6 dagen was. De diagnostiek en uitslagen zijn op dezelfde dag, behalve wanneer de punctie in de middag plaatsvindt. Dan volgt de uitslag de volgende dag. Verder blijkt uit de evaluatie dat de huisarts voor deze patiëntengroep de weg naar de afdeling Radiologie goed weet te vinden. 

Vragen?

Heeft u over deze nieuwe werkwijze nog vragen of opmerkingen?  Neem dan contact op met Marieke Arnolds-Bouw (M.J.M.Arnolds-Bouw@olvg.nl).