Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 25 november 2019

Enkel-arm index onderzoek is eerstelijnsdiagnostiek

Voor veel huisartsen is het nog onbekend dat je zonder consult van een vaatchirurg een enkel-arm index kunt aanvragen als eerstelijnsonderzoek. Daarom vraagt Zorginstituut Nederland nu extra aandacht voor de toegankelijkheid van diagnostiek via vaatlabs. In OLVG is dit al langere tijd mogelijk.

Multidisciplinaire richtlijn voor Perifeer Arterieel Vaatlijden

In de multidisciplinaire richtlijn voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) uit 2016 wordt aanbevolen om patiënten met verdenking op claudicatio intermittens bij voorkeur een enkel-arm index met inspanningstest te laten ondergaan in een gecertificeerd vaatlab. Dit dient te gebeuren voor het al dan niet stellen van een diagnose. De richtlijn geeft ook aan dat dit onder verantwoordelijkheid van de huisarts kan gebeuren, aangezien die bij een diagnose de gesuperviseerde looptraining als primaire behandeling zal inzetten.

Hoe vraag ik bij OLVG een enkel-arm index onderzoek aan in ZorgDomein?

In ZorgDomein kiest u achtereenvolgens voor: Diagnostiek -  Functieonderzoek - Diagnostiek Vaatonderzoek: Enkel - Arm Index en klepinsufficiëntie: Enkel Arm Index (zn mt teendrk).

Vragen?

Neem bij vragen contact op met accountmanager 1e lijn Marieke Poel: m.poel@olvg.nl.