Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 29 juli 2019

Eerste resultaten Transmuraal Incident Melden

OLVG is begin mei gestart met Transmuraal Incident Melden (TIM). Dit initiatief van het Transmuraal Platform Amsterdam houdt in dat er nu één centrale meldplaats is voor een zorgincident dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvindt. Recent zijn de eerste resultaten van TIM bekendgemaakt: in de eerste vijf weken dat melden mogelijk is, kwamen gemiddeld 2 tot 3 incidenten per week binnen.

Apothekers melden het meest

Naast OLVG doen ook andere leden van het Transmuraal Platform Amsterdam mee, zoals huisartsen en apothekers in Amsterdam, en de specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis. In de eerste vijf weken van de proef maakten apothekers het vaakst melding (52%). Veel meldingen kwamen overigens van één apotheker. Ongeveer een derde van de meldingen was afkomstig van huisartsen. Slechts één melding kwam van een medisch specialist.

Waardevol

Doel van de pilot is te leren van incidenten en samen met andere zorgverleners de zorg veiliger te maken. Accountmanager Marieke Poel noemt de binnengekomen meldingen heel waardevol voor OLVG. ‘Eén melding ging er bijvoorbeeld over dat de Chirurgie in OLVG niet bereikbaar was op de verwijzerstelefoon. Toen bleek dat de betreffende chirurg vergeten was het toestel mee te nemen. Een ander voorbeeld is een melding over onvoldoende communicatie bij het opvolgen van een patiënt besmet met MRSA. Meldingen over dit soort incidenten helpen ons om meer alert te zijn en meer controle in te bouwen.’

Wie kan melden?

Voorlopig alleen huisartsen, apothekers en specialisten van de regio's OLVG Oost en West en BovenIJ.

Hoe melden?

U kunt een melding maken via de website van het Transmuraal Platform Amsterdam of via de app Amsterdam Transmuraal.  Meer hierover leest u op de website van Sigra.