Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 11 juli 2019

Eerste resultaten hartfalen pilot bekend

Het OLVG Hartcentrum startte 5 november vorig jaar met een pilot rondom hartfalen. In de pilot worden ambulante patiënten met hartfalen gezien op de Hartfalen Lounge. Hier kunnen mensen in plaats van een opname een dagbehandeling ondergaan. Voor patiënten die wel zijn opgenomen, biedt Cordaan na ontslag uit het ziekenhuis zo nodig intensieve begeleiding in de thuissituatie. 

In de afgelopen 6 maanden is dit nieuwe plan getest en blijkt succesvol. Van de patiënten die in dagbehandelingssetting diuretica hebben gekregen is 50 % niet binnen een maand klinisch heropgenomen. Het Hartcentrum werkt op dit moment de plannen verder uit om op te kunnen schalen in een nog te bouwen Hartfalen Lounge voor dagbehandeling. Ook de begeleiding die Cordaan bij de patiënt thuis aanbiedt na ontslag, wordt voortgezet met ondersteuning van e-health in een nieuw initiatief van OLVG, Cordaan en Zilveren Kruis. Lees hier meer over de pilot.

Betrokken zorgverleners en afdelingen