Overzicht nieuws
Uitgelicht | Zaterdag 2 mei 2020

Eerste OLVG-patiënten ontvangen bloedplasma met corona-antistoffen

OLVG doet mee aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Erasmus MC, waarin coronapatiënten bloedplasma toegediend krijgen. Het plasma is afkomstig van donoren die genezen zijn van het virus en dus virusdodende antistoffen hebben aangemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of het toedienen van dit plasma het ziekteverloop positief kan beïnvloeden. OLVG start deze week met het geven van bloedplasma aan de eerste coronapatiënten.

Janneke Stalenhoef, internist-infectioloog en hoofdonderzoeker bij OLVG: ‘Bij de start van de studie heb ik direct contact opgenomen met het Erasmus MC. Het is mooi dat wij onze patiënten en medewerkers nu ook de mogelijkheid kunnen bieden om deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek in de strijd tegen corona.’

Hoe werkt het?

Alle volwassen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus en in ons ziekenhuis worden opgenomen, kunnen meedoen aan dit onderzoek. Na voorlichting krijgen zij zelf de keuze om deel te nemen. Vervolgens worden zij op basis van loting ingedeeld in één van de twee groepen: de testgroep krijgt het plasma met antistoffen toegediend, de controlegroep krijgt de standaard behandeling. Zo kunnen de onderzoekers vaststellen of het toedienen van bloedplasma met antistoffen ervoor zorgt dat zieke coronapatiënten sneller opknappen en niet ernstig ziek worden of overlijden.

Samenwerking 

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Erasmus MC, Sanquin en bijna twintig ziekenhuizen. Samen proberen we zo snel mogelijk voldoende deelnemers - het streven is 426 - te betrekken. En hopen zo op korte termijn antwoord te hebben op de hoofdvraag van dit onderzoek: is het toedienen van bloedplasma van genezen coronapatiënten een goede behandeling voor nog zieke coronapatiënten?

Zelf bloedplasma doneren?

Bent u zelf positief getest op het coronavirus en bent u inmiddels genezen, dan kunt u ook een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Alle mensen die het coronavirus hebben doorgemaakt en waarbij dit doormiddel van een officiële (PCR-) test is vastgesteld, krijgen een uitnodiging van Sanquin om als donor aan dit onderzoek deel te nemen.

Genezen coronapatiënt die bloedplasma komt doneren en OLVG-internist Kees Brinkman

Betrokken zorgverleners en afdelingen