Overzicht nieuws
Uitgelicht | Vrijdag 27 september 2019

Een nieuwe heup na een fractuur: alleen de kop of ook de kom?

Een gebroken heup staat in de top 10 oorzaken van invaliditeit wereldwijd. Na een fractuur waarbij de heupkop van het bovenbeen is verschoven, wordt deze vaak vervangen door een prothese. Soms wordt ook de heupkom (in het bekken) vervangen. Maar welke van deze operaties is het beste? OLVG nam deel aan een groot internationaal onderzoek. De resultaten verschenen in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift New England Journal of Medicine.

1500 patiënten uit 10 landen

Voor het onderzoek hebben bijna 1500 patiënten in 80 ziekenhuizen verspreid over 10 landen toestemming gegeven om willekeurig te worden ingedeeld in één van beide operatiegroepen (alleen de kop of ook de kom). Tot 2 jaar na de operatie werd bijgehouden hoe het herstel van deze patiënten verliep. Wat bleek? Ongeveer 8% moest binnen 2 jaar nogmaals worden geopereerd aan dezelfde heup; dat gold voor beide groepen. De groep met een nieuwe kop én kom had iets beter herstel van heupfunctie en beweging, maar ook wat vaker een ernstig ongewenst voorval (zoals een nieuwe opname in het ziekenhuis, al dan niet voor de heup).

Goed nieuws voor de patiënt

Lokale hoofdonderzoeker en co-auteur van het artikel is orthopedisch chirurg Rudolf Poolman. ‘Voor patiënten is het goed nieuws dat met een eenvoudigere operatie nagenoeg vergelijkbare functionele uitkomsten behaald worden vergeleken met de complexere totale heupprothese, die meer kans op complicaties geeft’, licht Rudolf het onderzoek toe.

Team van internationale toponderzoekers

Publiceren in het New England Journal of Medine is niet voor iedereen weggelegd. Daarvoor prijst Rudolf vooral zijn collega’s. ‘Dit onderzoek is alleen mogelijk geweest door als dokters samen te werken en zo de beste antwoorden voor de behandeling van patiënten te vinden. Dat kan alleen met grote multi center studies. Voor mij is het geweldig om in een team met internationale toponderzoekers te kunnen werken.’

Wat betekenen deze resultaten voor OLVG?

Deze belangrijke studie toont aan dat geen van beide behandelingen een duidelijke voorkeur verdient boven de ander. Daarom wordt in OLVG de kom enkel vervangen als dat echt nodig is; het vervangen van alleen de kop is namelijk minder ingrijpend. Daarnaast blijven we natuurlijk alert op nieuw onderzoek naar de uitkomsten op langere termijn.

Lees hier het integrale wetenschappelijke artikel in the New England journal of medicine

Betrokken zorgverleners en afdelingen