Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 28 januari 2020

Een derde meldingen Transmuraal Incident Melden komt van huisarts

Om de zorg veiliger te maken, is het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) afgelopen mei gestart met Transmuraal Incident Melden (TIM). Dit is het melden van een zorgincident dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond en waarbij iets niet is gegaan zoals bedoeld of afgesproken was. In 2019 werd in Amsterdam 89 keer een transmuraal incident gemeld. Een derde van alle meldingen was afkomstig van huisartsen.

Vorig jaar gingen 17 meldingen over OLVG, locatie Oost en 21 meldingen betroffen locatie West. Meer dan 40% van de meldingen betrof het BovenIJ Ziekenhuis. Apothekers meldden het vaakst een incident (52%). Huisartsen volgen op plek 2 (33%). Vorig jaar kwamen er slechts 4 meldingen binnen van een medisch specialist. In de grafieken onderstaand vindt u meer informatie over Transmuraal Incident Melden in 2019.

Pluim

Bekijk ook de nieuwsbrief van het Transmuraal Platform Amsterdam met daarin een terugblik op 2019 en de plannen voor 2020, onder meer op het gebied van Transmuraal Incident Melden. Zo wordt het volgend jaar onder meer mogelijk om naast TIM-meldingen een pluim in te dienen; een melding waarbij een compliment wordt gegeven.

Hoe melden?

U kunt een melding maken via de website van het Transmuraal Platform Amsterdam of via de app Amsterdam Transmuraal.  Meer hierover leest u op de website van Sigra.