Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 20 juni 2017

Eén aanspreekpunt 1e lijn voor heel OLVG

Accountmanager 1e lijn Marieke Poel is sinds 1 juni jl. voor heel OLVG het aanspreekpunt voor verwijzers. Zij deed dit al sinds 2010 voor locatie Oost. Haar voornaamste taak komt –kortgezegd- hierop neer: ‘Ik ben waar nodig de schakel tussen de eerste en de tweede lijn.’

v.l.n.r. Bert Baak, Marieke Poel, Herre Reesink

Kennis delen

Daarnaast wil Marieke de relatie met verwijzers en organisaties in de eerste lijn uitbouwen en verstevigen. ‘Ik vind het belangrijk dat de eerste lijn mij direct weet te vinden, voor een vraag of een advies. Ook ga ik voor locatie West actief contact leggen met de eerste lijn en de kennis, die ik hierbij opdoe, weer delen met verwijzers en de collega’s in OLVG. Soms via een nieuwsbericht in Verwijsnieuws, door het starten van een nieuw project of door een persoonlijk gesprek. De ontwikkelingen binnen de zorg gaan zo snel, we moeten blijven samenwerken en met elkaar in gesprek gaan.’

Even voorstellen

Naast Marieke zijn twee medisch specialisten, elk vanuit een eigen locatie, betrokken bij de contacten met de huisartsen. Dit doen ze onder andere als voorzitter van het huisartsenoverleg met vertegenwoordigers van huisartsen.

Accountmanager Marieke Poel
Marieke werkt al sinds 1986 in de zorg. Eerst als verpleegkundige en later in diverse managementfuncties in OLVG, locatie Oost. In 2010 werd ze gevraagd het accountmanagement voor huisartsen vorm te geven. Marieke: ‘Goed luisteren naar een ander is altijd het allerbelangrijkste. Patiënt, specialist, huisarts, verloskundige, het maakt niet uit wie je voor je hebt, zolang je maar oprecht geïnteresseerd bent. Dan kan je het beste uit de relatie halen. Ik merk dat onze verwijzers dit waarderen en dat de drempel laag is om mij te benaderen.’

Locatie Oost: Bert Baak
MDL-arts Bert Baak is al enkele jaren betrokken bij de contacten met de huisartsen als voorzitter van het huisartsenoverleg. ‘Een persoonlijke aanpak van de patiënt staat voor mij altijd centraal en dat probeer ik ook te realiseren bij de contacten met onze huisartsen. Ik vind het dan ook interessant om hier als voorzitter van het huisartsenoverleg aan bij te dragen.’

Locatie West: Herre Reesink
Longarts Herre Reesink nam het stokje van Pieter Scholten over die onlangs zijn taken als contactpersoon voor locatie West, samen met Marion Hoek, neerlegde. Herre: ‘Ik ben zeer vereerd om als kersvers staflid Longgeneeskunde het contact met de huisarts te mogen onderhouden. Een goed contact tussen 1e en 2e lijn is essentieel voor de samenwerking en berust op wederzijds vertrouwen en respect. Met veel plezier zal ik mijn nieuwe functie invullen.’