Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 22 maart 2018

Dotterbehandeling Hartcentrum ‘Good Practice’ VGZ

Bij het OLVG Hartcentrum wordt meer dan 90% van de electieve polsdotters (PCI) in dagbehandeling uitgevoerd. In andere ziekenhuizen ligt dit percentage veel lager.

PCI in dagbehandeling zorgt voor minder complicaties en kostenreductie. Daarnaast kan de patiënt nog dezelfde dag naar huis. Coöperatie VGZ heeft PCI in dagbehandeling daarom aangewezen als ‘Good Practice’ voor Zinnige Zorg.

Initiatieven van zorgaanbieders om de zorg betaalbaar te houden door de patiënten meer centraal te stellen en verspilling en overdaad  te vermijden, komen in aanmerking om aangewezen te worden als ‘Good Practice’. Het doel van VGZ is om deze praktijkvoorbeelden van Zinnige Zorg toegankelijk te maken voor andere zorgaanbieders en patiënten.

Betrokken zorgverleners en afdelingen