Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 23 januari 2019

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg stap dichterbij

Tijdens de landelijke E-healthweek is een plan voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gepresenteerd. Met dit plan komt de digitale uitwisseling van gegevens voor verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners weer een stap dichterbij. Het plan maakt onderdeel uit van het landelijke  samenwerkingsprogramma Babyconnect. Ook OLVG is betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Praktijktest

Tot nu is het delen van zorginformatie door verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden niet, of slechts beperkt, mogelijk. De afgelopen tijd werkten diverse zorgverleners samen aan een praktijktest en deelden, elk vanuit het eigen digitaal dossier, zorginformatie met elkaar. Ook gynaecoloog Brenda Hermsen uit OLVG deed mee aan deze test. ‘Met Babyconnect kunnen alle zorgverleners makkelijk en snel informatie delen en inzien rondom een zwangere en haar baby. Dit maakt de kwaliteit van zorg beter en we zijn minder tijd kwijt met rondbellen en faxen. Ik vind het een prachtige manier van samenwerken in de keten van de geboortezorg en ik hoop dat we het snel kunnen gebruiken’, aldus Brenda.

Geslaagde informatieoverdracht geboortezorg Babyconnect

Vervolgstap

Het samenwerkingsprogramma Babyconnect gaat nu verder met de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.

Over Babyconnect

RSO Nederland is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Meer informatie over Babyconnect

 

 

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen