Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 22 maart 2017

Depressieve gevoelens bij patiënten met een migratieachtergrond kent meerdere oorzaken

Uit eerder onderzoek is gebleken dat depressieve en angstsymptomen vaker voorkomen bij patiënten met een migratieachtergrond dan bij patiënten met een Nederlandse achtergrond. Uit promotieonderzoek van Gerlinde Haverkamp, promovendus in OLVG, is nu gebleken dat dit deels verklaard kan worden vanuit het migratieproces en deels door de samenhang met ontstekingswaarden.

Het was reeds bekend dat zowel in de gehele ziekenhuispopulatie als bij chronische dialyse patiënten depressie en angstklachten veel voorkomen. Dit bleek bijna twee keer vaker voor te komen bij patiënten met een migratieachtergrond dan bij patiënten met een Nederlandse achtergrond. Binnen de dialysepopulatie heeft Gerlinde Haverkamp geprobeerd de oorzaken voor dit verschil te vinden. Ze heeft gekeken naar het effect van acculturatie (de manier waarop patiënten zich aanpassen aan de Nederlandse maatschappij). Het blijkt dat patiënten met een migratieachtergrond die minder vaardigheden hebben om te functioneren in de Nederlandse maatschappij (bijvoorbeeld beheersing van taal) en gevoelens van heimwee hebben meer depressie en angstsymptomen ervaren. Daarnaast lijken ontstekingswaarden sterker samen te hangen met depressieve symptomen bij niet-blanke patiënten dan bij blanke patiënten. Overigens blijkt religie geen rol te spelen in het verschil, zowel bij patiënten met een Nederlandse als een migratieachtergrond lijken negatieve religieuze gevoelens (bijvoorbeeld het gevoel gestraft te worden door God) sterk samen te hangen met meer depressie en angstsymptomen.

“Het is belangrijk dat artsen zich ervan bewust zijn dat patiënten met een migratieachtergrond vaker depressieve en angst gevoelens ervaren” stelt Gerlinde Haverkamp. “Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat in vervolgonderzoek ook naar andere oorzaken wordt gezocht, bijvoorbeeld het ervaren van discriminatie. Als de oorzaken duidelijk zijn kan er ook wat mee gedaan worden en de behandeling van depressie en angst aangepast worden voor patiënten met een migratieachtergrond.”