Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 9 juni 2017

Dagelijks spoedplekken MKA beschikbaar

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) heeft elke dag spoedplekken beschikbaar. Tandartsen die hiervan gebruik willen maken, kunnen dit melden via telefoonnummer 020-599 36 04.

Wat is een spoedgeval?

De polikliniek MKA hanteert de volgende indicaties voor een spoedgeval:

  • (dreigend) loge abces
  • kaakfractuur
  • antrum perforatie
  • ernstige pijnklacht element met indicatie voor chirurgische verwijdering door een MKA-chirurg

Is er twijfel bij de polikliniek assistent (of tandarts) over de noodzaak voor een spoedplek? Dan vindt overleg met dienstdoende MKA-chirurg plaats.

Betrokken zorgverleners en afdelingen