Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 29 maart 2021

Criteria vaststellen niet-vitale graviditeit gewijzigd

Onlangs is een update verschenen van de richtlijn ‘miskraam’ van de NVOG. Onder andere de criteria voor het vaststellen van een niet-vitale graviditeit zijn aangepast. Dit heeft ook invloed op het verwijzen van uw patiënt.

De nieuwe richtlijn is hier te vinden in de richtlijnendatabase.

Dit zijn de criteria voor verwijzing:

  • Crown-rump lengte groter of gelijk aan 7 mm zonder hartactie
  • De gemiddelde diameter (het liefst in drie dimensies gemeten) van de vruchtzak is groter of gelijk aan 25 mm zonder embryonale delen
  • Afwezigheid van een embryo met een positieve hartactie > (of gelijk aan) 2 weken na een initiële echoscopie dat een vruchtzak zonder dooierzak toonde
  • Afwezigheid van een embryo met een positieve hartactie > (of gelijk aan) 11 dagen na een initiële echoscopie dat een vruchtzak met dooierzak toonde
  • Verwijs voor een fysiek consult bij verdenking EUG, of als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan

Mede vanwege de COVID-19-pandemie worden consulten telefonisch verricht, indien mogelijk voor de patiënt. Voor deze patiënten is het in het bijzonder belangrijk dat de echobeelden inclusief metingen (CRL, vruchtzak, hartactie) worden meegestuurd met de verwijzing. Daarnaast dient door de verwijzer te worden aangegeven op basis van welk criterium er sprake is van een niet-vitale graviditeit. Anders kan de eventuele medicatie niet worden voorgeschreven en dient patiënt alsnog fysiek naar het ziekenhuis te komen.