Overzicht nieuws
Uitgelicht | Vrijdag 6 november 2020

Coronapatiënt sneller naar huis door samenwerking Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg

De Amsterdamse huisartsen en thuiszorgorganisaties gaan vanaf vandaag samenwerken bij het opvangen van coronapatiënten uit de ziekenhuizen. Die kunnen daardoor sneller naar huis. Dat is niet alleen prettiger voor de patiënt maar bovendien blijft zo in de ziekenhuizen ruimte voor ernstig zieke patiënten, zowel corona- als niet-coronapatiënten.

Het gaat hierbij om coronapatiënten die al grotendeels hersteld zijn maar voor verder herstel nog wel enige dagen extra zuurstof en medicijnen nodig hebben. Dat komt doordat het zuurstofgehalte in het bloed bij deze patiënten vaak nog te laag is. Voorheen bleven deze patiënten nog enige tijd in het ziekenhuis, nu kunnen zij onder begeleiding naar huis.

De patiënten die in aanmerking komen, worden voorbereid en krijgen instructies mee om thuis aan te sterken, onder begeleiding van hun huisarts en eventueel wijkverpleegkundige.

Zelf thuis zuurstof meten

De patiënten gaan naar huis met zuurstof, dexamethason (een ontstekingsremmer) en een antistollingsmiddel. Met behulp van een saturatiemeter, waarmee in het ziekenhuis is geoefend samen met een verpleegkundige, wordt de (zuurstof-)saturatie driemaal daags door de patiënt zelf gemeten en dagelijks doorgegeven aan de huisarts. De verwachting is dat de zuurstof in enkele dagen afgebouwd kan worden. Dit gebeurt altijd op advies van de huisarts.

Als de zuurstof is afgebouwd, worden ook de ontstekingsremmer en het antistollingsmiddel afgebouwd. 

Samenwerking

De samenwerkende organisaties zijn Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean, Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Almere/Amsterdam.