Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 13 augustus 2018

Chemo Thuis voor grote groep darmkankerpatiënten

Locatie West is gestart met Chemo Thuis voor een grote groep darmkankerpatiënten. Hun behandeling vindt grotendeels thuis plaats en opname op een verpleegafdeling is niet meer nodig.

Chemo Thuis is geschikt voor mensen met GE-carcinoom die een vorm van chemotherapie krijgen waarvoor ze per kuur 3 dagen opgenomen moeten zijn. Doorgaan zijn 4 tot wel 12 van deze kuren nodig, in totaal gaat het dus om een aanzienlijk aantal opnamedagen.

Groot voordeel voor de patiënt is dat ziekenhuisopname niet meer nodig is. Deze kan dus gewoon thuis slapen, thuis eten en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Wie dat wil kan zelfs gewoon aan het werk. Voor ons ziekenhuis betekent de afname van ligdagen dat we sneller andere mensen kunnen helpen.

Nog maar 1 dag dagbehandeling

Voor de start krijgen iedere patiënt individuele voorlichting over chemo thuis. En patiënten kunnen tijdens de behandeling altijd contact opnemen met het ziekenhuis. In plaats van 3 opnamedagen op de verpleegafdeling, is voor deze mensen straks slechts 1 dag op de afdeling Dagbehandeling nodig, dankzij een infuus met daaraan een cassette (folfusor) die het medicijn gedoseerd doorgeeft. Met deze cassette gaat de patiënt naar huis waar de medicatie nog 46 uur doorloopt.  Daarna moet de patiënt nog wel terugkomen om de cassette af te koppelen.

De ervaring leert dat patiënten deze vorm van chemo goed verdragen. Op locatie Oost is deze vorm van Chemo Thuis al langer beschikbaar, daar zijn de deelnemende patiënten zeer tevreden. Ze vinden het vaak prettig om gewoon thuis te kunnen zijn tijdens de behandeling. Vaak volgt deze behandeling nadat de tumor operatief is verwijderd.

‘Gewoon een boodschap doen’

De heer Feitsma heeft inmiddels tweemaal een chemokuur thuis gehad. Perfect, vindt hij het. ‘Tien keer beter dan drie dagen in het ziekenhuis liggen. Dan lig je maar te wachten tot je naar huis mag, dat doet niemand voor zijn lol. Gewoon thuis eten en slapen, dat is altijd veel fijner. De chemo zit in een klein flesje en past prima in mijn jaszak. Ik kon gewoon naar buiten om een boodschap te doen.’

Enthousiaste patiënten, minder ligdagen

Diane Schakel, teamleider Interne Geneeskunde A6, locatie West is blij dat ook locatie West nu kan overstappen: ‘Chemo Thuis is niet alleen prettiger voor de patiënt, het bespaart ook veel ligdagen en dat is een grote verbetering in deze tijd waarin onze opnamecapaciteit onder druk staat door het landelijke tekort aan oncologieverpleegkundigen. De bedden komen immers sneller beschikbaar voor andere patiënten. Sommige patiënten zullen we nog wel opnemen; bijvoorbeeld de zeer angstige patiënten of mensen die bij de start van de kuur al erg ziek zijn.

Ik heb dit idee uitgewerkt als Lean-verbeterproject. Nu we chemomedicatie op beide locaties op dezelfde wijze registeren, en alle kuren op locatie Oost worden bereid, is het voor locatie West eenvoudig om over te stappen op chemo thuis.’

In de loop van dit jaar wordt deze vorm van chemo thuis ook beschikbaar gesteld voor patiënten die worden behandeld voor een bepaalde vorm van lymfeklierkanker.  

Betrokken zorgverleners en afdelingen