Overzicht nieuws
Uitgelicht | Maandag 24 juni 2019

Betere kwaliteit van leven door nieuwe pacemakertechniek

In het OLVG Hartcentrum wordt sinds enkele maanden een nieuwe pacemakertechniek toegepast die het mogelijk maakt om het hart op een meer natuurlijke manier te stimuleren.

Een klassieke pacemaker stimuleert alleen de rechter hartkamer. Hoewel dit meestal een goede oplossing is, is het wel een onnatuurlijke manier om het hart te activeren. In een gezond hart worden de linker en rechter hartkamer vrijwel gelijktijdig geactiveerd. Het stimuleren van alleen de rechter hartkamer kan bij een kleine minderheid van de pacemakerpatiënten leiden tot kortademigheid en hartfalen. Tot nu toe was het gebruikelijk dan een extra draad op de linker hartkamer te plaatsen.

cardioloog Jonas de Jong

Met de nieuwe techniek is het mogelijk om het eigen geleidingsweefsel van het hart (‘de natuurlijke elektrische bedrading’) rechtstreeks te stimuleren door een pacemakerdraad vlak tegen het geleidingsweefsel aan te schroeven (His pacing).

OLVG cardioloog Jonas de Jong: ‘Bij sommige patiënten met een biventriculaire pacemaker lukte het tot nu toe niet om de twee hartkamers goed tegelijk te laten samenknijpen, omdat de draad op de linker hartkamer niet op zijn plek kwam of bleef. Met deze nieuwe techniek hebben we de hoop dat ook die patiënten minder kortademig worden en een betere kwaliteit van leven hebben.'

Betrokken zorgverleners en afdelingen