Overzicht nieuws
Uitgelicht | Donderdag 5 juli 2018

Betere heupartrosezorg door samenwerking binnen Santeon

De zorg voor patiënten met heupartrose is flink verbeterd door samenwerking tussen OLVG en andere Santeon ziekenhuizen. Zo is de opnameduur met 36% gedaald en worden patiënten van OLVG na een heupprothese niet langer beperkt in hun bewegen door allerlei leefregels.

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 gestart met het actief verbeteren van de heupartrosezorg met behulp van verbetercycli door heupartrose teams. In het team zitten bijvoorbeeld een orthopeed, verpleegkundige en fysiotherapeut, maar ook twee heupartrose patiënten. Iedere halfjaar vergelijken de ziekenhuizen de uitkomsten van hun heupartrose zorg. Vervolgens haalt ieder ziekenhuis eigen verbeterpunten en data uit gesprekken. Zo verbeteren de teams de zorg voor heupartrosepatiënten. Na anderhalf jaar maken we nu ook de werkwijze en resultaten daarvan zichtbaar.

Kortere opnameduur

De gemiddelde opnameduur na heupvervanging is binnen OLVG met 36% teruggebracht, van vijf naar ongeveer drie dagen. Voor de patiënt een groot voordeel, want een langer dan noodzakelijk verblijf kan leiden tot complicaties zoals delier en algeheel functieverlies. Binnen OLVG is dit gerealiseerd doordat alle orthopedie teamleden volgens hetzelfde zorgpad zijn gaan werken. Ook is er een opnamepoli gerealiseerd waardoor patiënten de dag van de operatie beter voorbereid op de afdeling komen en niet (onnodig) een dag eerder opgenomen worden.

Weinig complicaties

De verzamelde data laten ons ook zien wat we al goed doen. Zo laten alle Santeon ziekenhuizen percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Binnen OLVG heeft 96% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.

Bewegen is het devies

Patiënten gaven aan dat zij de leefregels die ze na een heupvervanging kregen enorm beperkend vonden. Na analyse in OLVG blijkt dat de meeste leefregels na plaatsing van een heupprothese onnodig beperkend zijn. Leefregels na een heupoperatie werden meegegeven om luxaties (het uit de kom schieten) van de heup te voorkomen. Vanaf deze maand krijgen patiënten het volgende advies mee naar huis: beweeg en luister naar de pijngrens.

Meer informatie

Lees meer over de aanpak en alle resultaten van de verbeteringen rondom heupartrose.  

Betrokken zorgverleners en afdelingen