Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 13 november 2019

Berichtgeving oncologische zorg OLVG

In de media circuleren berichten over onze afdeling Oncologie. Om verwarring te voorkomen, geven wij u graag uitleg.

Wij blijven alle oncologische zorg bieden die u van ons gewend bent. Op beide OLVG locaties kunt u terecht voor dagbehandelingen en polikliniekafspraken. Oncologische operaties en de opname daarna blijven op OLVG, locatie Oost plaatsvinden.

Wat verandert er?

Per 11 december worden de verpleegafdelingen Hematologie-Oncologie van Oost en West samengevoegd op één locatie; OLVG, locatie West. Daar staan wij met een groot team klaar voor patiënten die meerdere dagen opgenomen moeten worden voor met name chemozorg. Het gaat hier om een relatief kleine groep patiënten die bijvoorbeeld bij ons onder behandeling zijn voor leukemie of een andere hemato-oncologische aandoening. De reden van de verhuizing van Oost naar West is het aanhoudende tekort aan specialistisch verpleegkundigen. Door de hemato-oncologische verpleegzorg nu niet op twee maar op één OLVG locatie te verlenen, kunnen wij de zorg blijven bieden die u van ons gewend bent.

De patiënten voor wie de verhuizing van de verpleegafdeling gevolgen heeft, informeren wij persoonlijk.

Betrokken zorgverleners en afdelingen