Behandeling van longkanker in Santeon ziekenhuizen van hoog niveau

De 7 Santeon ziekenhuizen hebben enkele jaren geleden een systeem opgezet, dat hen in staat stelt om geleverde zorg op basis van dezelfde data te vergelijken. De Samen Beter programma’s hebben als doel om te leren van het beste ziekenhuis op basis van de Value-Based Health Care methode. Ook voor de behandeling van longkanker hebben OLVG en de andere 6 topklinische ziekenhuizen onderlinge resultaten met elkaar vergeleken.

‘Door met collega’s uitkomst parameters  te bespreken, krijgen we inzicht in waar verbetering in uitkomst te halen valt,’ aldus longarts en medisch leider verbeterteam longkanker in OLVG dr. Arthur Smit. 

Goede kwaliteit over de hele linie 

Opvallend genoeg lagen de uitkomsten bij de behandeling van longkanker bij de zeven topklinische ziekenhuizen zeer dicht bij elkaar. 'Dat is misschien niet zo spectaculair, maar wel een heel geruststellende observatie. Het zegt mij namelijk dat de kwaliteit over de hele linie goed is en op elkaar is afgestemd', verduidelijkt longarts Franz Schramel van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.  

Van elkaar leren

Op enkele punten was er wel verschil in resultaat tussen de ziekenhuizen. Deze waardevolle uitkomsten zijn (gedeeltelijk) door de andere ziekenhuizen overgenomen om hun zorg nog verder te verbeteren. Zo is een drainage-protocol uit het ene ziekenhuis door enkele anderen overgenomen. In OLVG werd in navolging van andere ziekenhuizen besloten over te gaan tot het elektronisch meten van luchtlekkage na een longoperatie. En we leerden dat patiënten die vanwege longkanker geopereerd moeten worden, het beste op de dag van de operatie opgenomen kunnen worden. Goed voor de patiënt, want die kan zich thuis rustig voorbereiden op zijn/haar operatie. 

Patiënt in verbeterteam

Hans Stevens kreeg in 2017 de diagnose longkanker. Hij werd in OLVG geopereerd. Nu neemt hij als patiënt deel in het verbeterteam Longkanker. ‘Dankzij het Samen Beter programma is er een grote hoeveelheid data om conclusies op te baseren. Ik ben enorm onder de indruk van hoe het team tot in de details zoekt naar verbeteringen, en die worden ook gevonden.’ Stevens ervaart veel waardering voor hem als patiënt in het verbeterteam. ‘Ik word echt gezien als gesprekspartner.’

Ook anderen inspireren 

De data en de resultaten van de vergelijkingen kunnen andere ziekenhuizen in Nederland ook op ideeën brengen. Daarom stelt Santeon de resultaten beschikbaar, zodat zorgprofessionals kunnen zien waar zij verbeteringen kunnen doorvoeren in hun eigen ziekenhuis.

Samen Beter Longkanker

De data in de publicatie Samen Beter Longkanker is door tussenkomst van coronazorg enigszins gedateerd, maar daardoor voor professionals niet minder waardevol. Bovendien wordt de ingeslagen samenwerking binnen Santeon nu gebruikt om ook voor coronapatiënten de best mogelijke behandeling te realiseren. Daar is een apart Samen Beter traject voor opgezet.

Komende jaren

Ook op het gebied van longkanker gaat de samenwerking met onverminderd enthousiasme door. Schramel: 'We verwachten de komende jaren onder meer dat er grote stappen worden gezet in de match tussen patiënt en behandeling op basis van data, biomarkers en DNA-profielen, waardoor een behandeling nog beter kan worden afgestemd op iedere individuele patiënt en zijn of haar wensen en eigenschappen. De slagkracht binnen Santeon zal ervoor zorgen dat onze ziekenhuizen in die ontwikkeling voorop blijven lopen.' 

Over Santeon

Santeon is een groep van 7 topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke, open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein en OLVG in Amsterdam.

Kijk voor meer informatie op www.santeon.nl.

Betrokken zorgverleners en afdelingen

Foto van A.A.J. Smit

dr. A.A.J. Smit

longarts

Longgeneeskunde