Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 11 april 2018

AIOS gebruikt differentiatiejaar voor onderzoek menopauze

AIOS gynaecologie Femi Janse gebruikt haar differentiatiejaar Voortplantingsgeneeskunde om zich verder te verdiepen in de menopauze. Doorgaans vindt een differentiatie Voortplantingsgeneeskunde plaats in een academisch ziekenhuis, vanwege de grote menopauzepolikliniek op OLVG, locatie West doet Femi dit echter deels bij OLVG.

Femi Janse: ‘Menopauze wordt ten onrechte vaak beschouwd als onderdeel van het normale leven en iets dat vrouwen maar moeten ondergaan en accepteren. Helaas geldt voor een substantieel deel van de vrouwen dat zij grote hinder ondervinden van hun klachten. Gelukkig neemt de aandacht voor, en kennis over, dit onderwerp steeds meer toe zodat we deze vrouwen steeds beter kunnen helpen.’

Internationale richtlijn

Eerder schreef Femi de internationale richtlijn voor de vervroegde overgang (POI) en promoveerde in 2012 op dit onderwerp: ‘Ongeveer 1% van alle vrouwen raakt vervroegd in de overgang en dit kan het leven van deze vrouwen enorm ontwrichten. In de richtlijn POI komt alles aan bod: welke diagnostiek je inzet, welke hormoontherapie je voorschrijft, maar ook hoe je vrouwen kunt begeleiden met lange termijnrisico’s zoals osteoporose en cardiovasculaire aandoeningen.’

Betrokken zorgverleners en afdelingen