Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 6 oktober 2020

Aantal coronapatiënten neemt toe: OLVG zet zich in om reguliere zorg door te laten gaan

Wij vangen een toenemend aantal coronapatiënten op in OLVG. Om onze zorg tijdens deze tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor al onze patiënten, nemen wij diverse maatregelen. Op dit moment zijn we helaas ook genoodzaakt een beperkt aantal niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip.

Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan uiteraard gewoon door. Voor een aantal minder urgente operaties, zoals knie- of heupoperaties kan de wachttijd oplopen. We begrijpen dat dit heel vervelend is voor de betrokken patiënten. Uiteraard proberen we de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we onder andere ook door enkele operaties buiten OLVG uit te voeren.

Digitale zorg thuis

Om onze patiënten ook op andere manieren zorg te bieden, zetten we digitale middelen in. Dit werd al gedaan, maar wij bouwen deze middelen op dit moment versneld verder uit, omdat we hiermee een deel van de chronisch zieke patiënten thuis zorg kunnen bieden in plaats van in het ziekenhuis. We doen dit onder andere met de inzet van videoconsulten, digitale coaches en apps en vragenlijsten via online patiëntenportaal MijnOLVG.

Samenwerking

Om te zorgen dat wij de reguliere  zorg zo lang mogelijk door kunnen laten gaan, werken we ook samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er wordt dagelijks gekeken of er COVID-19 patiënten overgeplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis om op die wijze onze verantwoordelijkheid voor alle patiënten te kunnen nemen. Dit kan binnen en buiten de regio zijn. We beseffen dat dit een grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip.

Coronamaatregelen

Verwijst uw huisarts u naar het ziekenhuis? Of heeft u een afspraak op de polikliniek of de dagbehandeling? Schroom niet om naar OLVG te komen. Bij een bezoek aan ons ziekenhuis staat de veiligheid voor u, en onze medewerkers, voorop. Daarom gelden er specifieke maatregelen in OLVG.