Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 29 juli 2019

Aanpassing referentiewaarden geslachtshormonen

Per 1 augustus 2019 gaat OLVG Lab BV over op nieuwe referentiewaarden voor geslachtshormonen. Vanwege de herleidbaarheid is besloten om voor alle geslachtshormonen de referentiewaarden van de bijsluiter over te nemen. Deze zijn namelijk vastgesteld in een geselecteerde populatie van bloeddonoren met duidelijk gedefinieerde in-en exclusiecriteria.

Oude en nieuwe waarden

Enkele testen zullen dus tot andere uitkomsten leiden dan u gewend bent. Dit betreft het FSH, LH, Oestradiol, Progesteron, Testosteron, Vrije Testosteron en SHBG. In de bijlage van de informatiebrief over dit onderwerp worden per test de oude en nieuwe referentiewaarden vermeld.

Daarnaast wordt voor premenopausale vrouwen (< 50 jaar oud) per 1 augustus geen signalering meer toegepast op de resultaten, omdat de uitslagen cyclus-afhankelijk zijn.

Betrokken zorgverleners en afdelingen