Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 4 mei 2020

Aangepaste werkwijze OLVG voor opschalen van de zorg

Vanaf begin mei start de niet-COVID-19-zorg weer langzaam op en OLVG maakt zich klaar om de 1,5 m-richtlijnen toe te passen. De werkwijze in inrichting van het ziekenhuis veranderen daardoor.

De patiëntengroepen die nu toegang krijgen tot het ziekenhuis vallen binnen de SIMS categorie 3 en NZA urgentielijst categorieën C&D. Lees daarvoor ook dit bericht.

Inrichting poliklinieken

OLVG richt op dit moment haar poliklinieken in volgens de 1,5m-norm. Dit betekent dat wachtkamers opnieuw worden ingericht, desinfectiemiddelen bij de hoofdingang en bij de poliklinieken worden geplaatst, patiëntenroutes worden uitgezet en bewegwijzering wordt aangebracht. Bij de poliklinische balies worden daarnaast spatschermen geplaatst; zolang die nog niet allemaal geleverd zijn wordt afzetlint gebruikt.  Door middel van posters en borden informeren wij onze patiënten.

Schoonmaak

We hanteren scherpe regels voor het schoonmaken van kamers waar patiënten met of zonder COVID-19-verdenking geweest zijn.

Consulten

Door de nieuwe inrichting van de wachtkamers neemt de capaciteit met ca. 70% af. Dit heeft tot gevolg dat consulten zoveel mogelijk telefonisch of met behulp van video plaatsvinden en dat fysieke afspraken gespreid ingepland worden.

Patiënten met COVID-19-klachten

Als een patiënt klachten heeft passend bij COVID-19 wordt de afspraak 14 dagen uitgesteld, tenzij uitstel leidt tot mortaliteit of ernstig blijvende morbiditeit bij de patiënt.

Patiënten met COVID-19 klachten die qua zorg niet kunnen wachten krijgen bij de aanmeldbalie op de polikliniek een chirurgisch mondmasker overhandigd. Ook krijgen zij adviezen over hoe te handelen in het ziekenhuis:

• Na opzetten masker moet de patiënt de handen desinfecteren;
• Hierna mag patiënt zo min mogelijk dingen in het ziekenhuis aanraken met de handen;
• De patiënt mag niet aan zijn gezicht zitten;
• De patiënt moet ook met masker op hoesten en niezen in de elleboog;
• Geen handen schudden, conform het algemene beleid.

Combinatieafspraken

Als diagnostiek is ingepland voorafgaand aan het consult en de patiënt valt binnen de categorieën patiënten die fysiek naar het ziekenhuis mogen komen, mag de afspraak doorgaan. Zo niet, dan stellen wij de afspraak minimaal vier weken uit.

Meenemen begeleiders door patiënten

Patiënten mogen alleen een begeleider meenemen naar de afspraak op de polikliniek als ze:
a. Jonger dan 16 jaar zijn
b. Slecht ter been zijn en hulp nodig hebben bij mobiliseren
c.  Een taalbarrière hebben en een vertaler nodig hebben
d. Zwanger zijn (echtgenoot mag mee bij controles)

Een begeleider met COVID-19-klachten mag niet meekomen naar de poli. In dat geval moet de patiënt de afspraak uitstellen of een andere begeleider zoeken.

Radiologie en laboratorium

Patiënten die zich melden bij de aanmeldbalie Radiologie wordt gevraagd naar klachten passend bij COVID-19. Als de patiënt klachten heeft, krijgt deze een chirurgisch mondmasker overhandigd.

Bij het laboratorium worden patiënten gescheiden in twee stromen. Patiënten met klachten krijgen een chirurgisch mondmasker en worden in een aparte ruimte geprikt.

Geen maskers voor patiënten zonder klachten

Conform de geldende richtlijnen worden geen maskers verstrekt aan patiënten die geen COVID-19 verdachte klachten hebben.