Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 22 juli 2020

Aandacht voor eenheden en referentiewaarden laboratoriumdiagnostiek

OLVG Lab BV zet zich in om haar eenheden en referentiewaarden conform landelijk afspraken in te richten. Echter lopen landelijk nog niet alle laboratoria hierin gelijk.

Zo heeft een recente casus aan het licht gebracht dat binnen de regio verschillende eenheden voor NT-pro-BNP worden gebruikt. OLVG lab BV hanteert pmol/L als eenheid, die aansluit bij de landelijke consensus vanuit de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek.

Hanteer referentiewaarden van lab dat uitslag geeft

Het is goed om u zich hier als huisarts bewust van te zijn. Aanbevolen wordt altijd de referentiewaarden aan te houden van het lab dat de uitslag geeft. Bovendien kunt u, bij vragen over (onverwachte) laboratoriumuitslagen, altijd contact opnemen met de laboratoriumspecialist voor overleg.
 
 

Betrokken zorgverleners en afdelingen