Home

Nieuwe methode PCR bacteriële en parasitaire fecesdiagnostiek

Vanaf 6 november 2012 gebruikt het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) voortaan Polymerase Chain Reaction (PCR) voor het screenen van fecesmonsters op salmonella, shigella, yersinia en campylobacter (SSYC) en vanaf 15 november 2012 ook voor de parasitaire fecesdiagnostiek.

PCR is een gevoeligere en snellere methode dan kweek. De uitslag van deze test krijgt u op de dag na binnenkomst van het materiaal. Als de PCR positief is, wordt een kweek gedaan om de resistentie van de verwekker te bepalen. U ontvangt dan een voorlopige uitslag van de positieve PCR.

Parasitaire fecesdiagnostiek

Per 15 november wordt ook parasitaire fecesdiagnostiek met een PCR uitgevoerd. Met de feces parasieten PCR wordt specifiek getest op de aanwezigheid van de volgende protozoën:

 • giardia lamblia
 • dientamoeba fragilis
 • cryptosporidium species
 • entamoeba histolytica/dispar
 • blastocystis hominis

Gevoeligheid PCR

De gevoeligheid van de PCR is hoger dan de gevoeligheid van het traditionele cysten/wormeieren-onderzoek en de TFT. Wormeieren worden niet gedetecteerd in de PCR. Ook sporadisch voorkomende parasieten als cyclospora en isospora belli of apathogene soorten als entamoeba coli, endolimax nana of iodamoeba butschlii worden met behulp van PCR niet gevonden.

Wanneer aanvragen?

Naast, of in plaats van, de SSYC-PCR vraagt u zelf specifiek onderzoek aan op:

 • clostridium difficile (antibioticumgebruik, ziekenhuisopname)
 • e.coli O157 (bloederige diarree)
 • vibrio (diarree na tropenbezoek, zoetwatercontact of eten van schelpdieren)
 • aanhoudende diarree en een negatieve feces-PCR (bijvoorbeeld immunogecompromitteerden)

Een onderzoek vraagt u aan via ons aanvraagformulier.

Insturen voor parasitaire PCR Stuur voor een parasitaire PCR een éénmalig fecesmonster in. Kruist u daarbij wormeieren/cysten of wormeieren/parasieten/Giardia aan op het formulier zonder vermelding van verdere klinische gegevens? Dan verrichten wij een PCR. Ook als wij een TFT-set zonder verdere klinische gegevens ontvangen, verrichten wij alleen de PCR. Het insturen van TFTsets voor deze diagnostiek is vrijwel nooit meer nodig.

Uitgebreider onderzoek

Als een uitgebreider onderzoek nodig is, verzoeken we u volledige klinische gegevens op het formulier te vermelden. Ook in deze situatie volstaat een gewoon fecesmonster. Wel is herhaling van dit onderzoek bij negatieve bevindingen en persisterende klachten nuttig. Wormeieren kunnen in lage aantallen in de ontlasting voorkomen en in wisselende mate uitgescheiden worden.

Wat blijft ongewijzigd?

Fecesdiagnostiek op schistosoma, strongyloides en enterobius blijft ongewijzigd:

 • één feces monster insturen en specifiek de betreffende parasiet vermelden
 • voor enterobius vermicularis kan een plakbandpreparaat worden ingestuurd

Klinische gegevens Voor het beoordelen van uw aanvraag zijn de klinische gegevens (bijvoorbeeld langdurig diarree, buikpijn en recent tropenbezoek) van groot belang. Op basis van deze gegevens zetten we ons laboratoriumonderzoek in om de resultaten voor u en uw patiënt zo relevant mogelijk te laten zijn.