Verwijzers

MRI vragenformulier nl/eng

Nederlands

De röntgenstralen en de contrastvloeistof, welke worden gebruikt bij een CT-onderzoek, kunnen in uitzonderlijke gevallen gevolgen hebben voor de patiënt. Daarom verzoeken wij u onderstaande vragenlijst in te vullen, te ondertekenen en het formulier af te geven aan de CT laborant op de dag van het CT onderzoek.

English

In exceptional cases the X-rays and the contrast, which are used in a CT examination, can
have an impact on the patient. Please answer the questions below, sign the form and give it
to the CT technician on the day of the CT exam.