Home

Meerdaagse opname

Voor een meerdaagse opname meldt u zich op de verpleegafdeling in de kliniek.  De planner van het specialisme dat u behandeldt vertelt wanneer en op welke afdeling u zich moet melden.  Meer weten?  Ga naar verpleegafdeling. 

Voorbereiding op operatie 
Voorbereiding op de operatie gebeurt op de holding. De holding is de afdeling binnen het operatiekamercomplex waar de patiënten worden ontvangen die op de afdeling zijn opgenomen voor een meerdaagse opname. Vanuit hier wordt u naar de operatiekamer gebracht.

Op de holding voert de verpleegkundige verschillende controles uit, zoals vragen over

  • identificatie
  • soort operatie
  • markering van de juiste operatiezijde
  • controle op allergie
  • nuchter zijn
  • gemaakte afspraken met de anesthesioloog, zoals bijvoorbeeld doorgaan of stoppen met de eigen medicatie.

Als de controles zijn uitgevoerd en alles akkoord is, krijgt u een infuus. Op het operatiecomplex (OK) is het kouder en om afkoeling te voorkomen, krijgt u een warme deken. Tijdens het spreekuur Polikliniek Pre- operatieve Onderzoek (PPO) zijn er afspraken gemaakt met de anesthesioloog over de pijnbestrijding na de operatie. Zo kan er een ruggenprik (epiduraal) of lokale verdoving (plexus blok) worden gegeven.

Het infuus
Als u geen verdovende crème hebt gekregen op de verpleegafdeling wordt dit in de holding gedaan. Het inbrengen van het infuus uw huid plaatselijk te verdoven met een prikje.
De anesthesiemedewerker of de anesthesioloog brengt een kleine hoeveelheid van een plaatselijke verdoving onder de huid aan. Dit werkt direct. Daarna wordt door hetzelfde ‘prikgaatje’ pijnloos de infuusnaald ingebracht. Als er met u is afgesproken dat u een prik krijgt in bijvoorbeeld uw oksel of uw lies? Dan wordt dit vaak al in deze ruimte gedaan.