Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Spoedeisende Geneeskunde

Als SEH-arts is het iedere keer de uitdaging om in korte tijd van de klacht van een patiënt tot een diagnose te komen en de acute behandeling te starten.

De Spoedeisende Hulp (SEH) is een van de meest interessante en dynamische afdelingen van een ziekenhuis. Het specialisme heeft raakvlakken met alle facetten van de geneeskunde en de mens. Op de SEH zien we patiënten van jong tot oud, en behandelen we een breed scala aan medische problemen, van mild tot levensbedreigend. Dit doen we als team. Samen met verpleegkundigen, baliemedewerkers, beveiligingsmedewerkers en specialisten gaan we elke dag weer de uitdaging aan om patiënten de best mogelijke zorg te geven. Als SEH-arts ben je hoofdbehandelaar van alle ongedifferentieerde patiënten, ben je verantwoordelijk voor alle acute- en basiszorg. Ook ben je organisatorisch verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en stuur je het verpleegkundig team aan. Lees meer over:

Het vakgebied

De SEH van OLVG is een van de modernste en grootste SEH-afdelingen in Nederland. Jaarlijks zien we tussen de 45.000 en 50.000 patiënten, waarvan ongeveer 80% zelfverwijzer is. Als aios krijg je te maken met basiszorg, maar ook met hoogcomplexe patiëntenpopulaties (AAA-zorg, PCI-centrum, level 3 ICU met ECMO en trombolysecentrum). Bovendien behandel je een zeer diverse patiëntenpopulatie.

OLVG heeft als groot perifeer STZ-ziekenhuis een lokale functie, maar bevindt zich ook middenin het stadscentrum van Amsterdam. Daarnaast biedt het regio-overstijgende zorg voor verschillende vakgebieden.

Alle acuut verwezen en onverwezen patiënten, inclusief kinderen en de acute cardiologie worden gezien op de SEH. Daardoor kom je als aios in aanraking met meer dan voldoende patiënten met een uitgebreide diversiteit aan problematiek.

De moderne SEH-afdeling bestaat uit een urgent care voor hoog-complexe zorg met centrale bewakingsmogelijkheden, een short care voor laagcomplexe zorg, een aparte kinderSEH en een geavanceerde shockroom. De afdeling beschikt over een aparte röntgenkamer en gipskamer. En alle moderne apparatuur is aanwezig, zoals een state of the art echoapparaat, een spleetlamp en een flexibele scoop.

Opleidingsprogramma

De opleiding duurt 3 jaar. Patiëntenzorg op de SEH onder supervisie van de SEH-artsen vormt de basis van je opleiding. In deze generalistische stage, die verspreid is over de drie opleidingsjaren, zie en beoordeel je patiënten en maak je behandelplannen die je bespreekt met je supervisor. Anders dan bij de diverse specialistische stages, gaat het hierbij om de ongedifferentieerde patiënt. Je komt in contact met alle mogelijke problematiek, laag urgent maar ook hoog urgent. Alle mogelijke medische verrichtingen die aan de orde komen bij het diagnosticeren of behandelen van patiënten worden door jou zelf uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij steeds op de eerste opvang. Samen met je supervisor vorm je een zelfstandig verantwoordelijke eenheid.

Daarnaast zijn er specialistische stages en aandachtsperiodes, waarvan alleen IC, anesthesie, huisartsengeneeskunde en ambulance buiten de SEH-afdeling plaatsvinden. De traumastage in het derde jaar speelt zich af op de SEH van het AMC en richt zich op het verwerven van meer kennis over de opvang in een traumacentrum. De specialistische stages zijn bedoel als aanvulling op en verdieping van de generalistische SEH-stage. Tijdens een specialistische stage zie je in een korte periode veel problemen van eenzelfde aard, waardoor opgedane kennis geconsolideerd wordt. Tijdens de specialistische stages heb je de mogelijkheid te overleggen met een SEH-arts, maar juist ook met een poort-specialist. Zo leer je het denkproces van een specialist door te maken, maak je kennis met diens overwegingen en word je in staat gesteld deze specialistische kennis toe te passen.

Na de opleiding ben je SEH-arts KNMG. Dit is een profielerkenning.

Opleidingsgroep

Opleider

Plaatsvervangend opleider

Leden opleidingsgroep

 • drs. J.R. Rebel, SEH-arts KNMG
 • drs. F.E.C. Geijsel, SEH-arts KNMG

SEH-artsen KNMG:

 • drs. A. Anneveld
 • drs. J.C.M.B. van Asten
 • K. Borkent
 • drs. M.P. Gorzeman
 • drs. F.M.J. Gresnigt
 • M. Kruithof
 • M. Sandel
 • drs. O.W.T. Tiddens
 • drs. S. de Vries
 • drs. M. Willemsen
 • drs. M.M.S. Zwartenburg

Secretariaat:

 • E. van der Stolk

Meer weten

OLVG, locatie Oost:
Jasper Rebel, opleider
T: 020 599 24 93
E: secretariaatSEH@olvg.nl