Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Radiologie

Als radioloog ben je de expert op het gebied van beeldvormende diagnostische technieken en beeldgeleide minimaal invasieve behandelingen. Je hebt te maken met een breed scala aan ziektebeelden en een zeer gevarieerde patiëntenpopulatie.

De radiologie is een veelzijdig en dynamisch vakgebied waarin anatomie, fysiologie en techniek worden gecombineerd om tot een diagnose te komen, of ter ondersteuning van interventies. Interesse voor techniek is daarom een must. Daarnaast ben je als radioloog een belangrijke schakel in een multidisciplinair veld. Je hebt veel contact met andere specialismen, aangezien veel klinisch beleid in belangrijke mate gebaseerd is op de uitkomsten van radiologische diagnostiek. In deze setting moet je over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook heb je een brede kennis van aandoeningen die voorkomen binnen de verschillende specialismen.

OLVG is een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland met een groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. Op beide hoofdlocaties van OLVG zijn CT, MRI, echo, bucky en mammografie aanwezig. Interventies vinden hoofdzakelijk plaats op OLVG, locatie Oost.

Meer over het vakgebied Radiologie

De radiologie richt zich op het verkrijgen van informatie door middel van beeldvormende diagnostische technieken, zoals conventioneel röntgenonderzoek, echografie, CT en MRI. Daarnaast houdt de radiologie zich in toenemende mate bezig met het uitvoeren van minimaal invasieve behandelingen onder controle van beeldvormende technieken. Door de enorme technische vernieuwingen op het gebied van de zogenaamde cross-sectionele beeldvormende technieken (zoals CT en MRI) en de interventieradiologie is er sprake van een explosieve toename in het gebruik van deze hoogwaardige beeldvormende technieken en de beeldgestuurde interventies. De (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van ‘molecular imaging’ maken het bovendien mogelijk dat, naast anatomische informatie, in toenemende mate ook functionele (fysiologische) informatie verkregen kan worden met deze beeldvormende technieken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde steeds meer naar elkaar toe groeien.

Opleidingsprogramma

De opleiding tot radioloog duurt vijf jaar. De eerste helft van de opleiding betreft de ‘common trunk’. Deze basisopleiding in de algemene radiologie is voor alle aios gelijk en wordt grotendeels (24 van de 30 maanden) bij OLVG, locatie Oost of West gedaan. De tweede helft van de opleiding is de differentiatiefase.

Als aios word je opgeleid tot algemeen radioloog met één of twee differentiaties. De eerste helft van de opleiding staat volledig in het teken van de algemene radiologie. In de tweede helft van de opleiding besteed je minimaal één jaar aan de verdere ontwikkeling van de competenties van de algemeen radioloog. Zodoende heb je aan het eind van de opleiding ten minste drieënhalf jaar opleiding in de algemene radiologie gevolgd. Het palet van de algemene radiologie in de opleiding is zo ingericht dat je bij registratie in principe alle frequente, spoedeisende en eerstelijnsverrichtingen zelfstandig kunt uitvoeren. Via het lokaal, regionaal en landelijk onderwijs doorloop je, aanvullend op de ervaring op de werkvloer, een kerncurriculum cursorisch onderwijs in de algemene radiologie. De uitwisseling met de academie vindt in principe na 24 maanden plaats en betreft 6 maanden common trunk en 6 maanden differentiatiefase.

De acht thema’s die tijdens de common trunk aan bod komen, sluiten zo veel mogelijk aan bij de indeling van de klinische specialismen. De thema’s zijn merendeels orgaansysteemgericht, corresponderend met de indeling van de betrokken klinische specialismen. Daarnaast zijn er thema’s die meer modaliteitsgericht zijn: de interventie-radiologie en de nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie. De kinderradiologie richt zich op een specifieke doelgroep, hetgeen aansluit op de separate organisatie van de kindergeneeskunde als klinisch specialisme.

Differentiaties

Iedere aios besteedt in de differentiatiefase maximaal 18 maanden aan de differentiatie(s) en minimaal 12 maanden aan de algemene radiologie.

De differentiaties hebben een duur van 6, 12 of 18 maanden. Je moet ten minste één differentiatie kiezen. In de differentiatie richt je je aandacht met name op de minder frequente, electieve en hoog-complexe verrichtingen. In overleg met de opleider kun je voor twee differentiaties kiezen op voorwaarde dat de totale duur van beide differentiaties de 18 maanden niet overschrijdt.

Differentiaties

1. Cardio-thoracale radiologie

4. Neuro- hoofd-halsradiologie

2. Abdominale radiologie

5. Mammaradiologie

3. Musculoskeletale radiologie (MSK)

6. Interventieradiologie

Opleidingsgroep

OpleiderPlaatsvervangend opleiderLeden opleidingsgroep
 • dr. A. Driessen-Waaijer, cardiovasculaire-, neuro- en hoofd-hals- en mammaradiologie

 

 

Plaatsvervangend opleider OLVG, locatie Oost:

 • dr. A.D. Montauban van Swijndregt, interventie, abdominale en cardio-thoracale radiologie

Plaatsvervangend opleider OLVG, locatie West:

• dr. S. Jensch, abdominale en cardio-thoracale radiologie

Plaatsvervangend opleider nucleaire geneeskunde: 

 • drs. P.C. Baars


 

 

 • drs. J.G.A.M. Blomjous, interventie, abdominale en musculoskletale radiologie
 • drs. D.A.C. Duyndam, neuro-, hoofd-hals-, musculoskeletale en abdominale radiologie
 • dr E.J.T. Krul, abdominale-, mammo-, cardio-thoracale- en neuro- en hoofd-halsradiologie
 • dr. F.G. Franssen-Franken, mamma- en musculoskeletale radiologie
 • drs. E.J. Haanraadts, eerstelijnsdiagnostiek, management, klachtenfunctionaris, aanspreekpunt voor huisartsen
 • dr. V.P.M. van der Hulst, interventie-, cardio-thoracale- en musculoskeletale radiologie
 • dr. P.C.A. Jacobs, interventie-, abdominale- en cardio-thoracale radiologie
 • drs. J. Peringa, cardio-thoracale-, abdominale en interventieradiologie
 • drs. C. de Vries, mamma-, neuro- en hoofd-halsradiologie
 • drs. J. van Weering, cardio-thoracale-, abdominale- en kinderradiologie
 • dr. H.J. van de Woude, muskuloskeletale-, neuro- en hoofd-halsradiologie
 • dr. G. Karas, neuro-, hoofd-halsradiologie, kinderradiologie
 • drs. M. Weimann, mamma-, abdominale en cardio-thoracale radiologie
 • drs. A. Wust, musculoskeletale en interventieradiologie
 • drs. A.M.B. Fauquenot-Nollen, abdominale en mammaradiologie
 • drs. T.P. Tan, neuro-, hoofd-halsradiologie, musculoskeletale radiologie
 • drs. H. Suliman, cardio-thoracale-, interventie-, neuro- en hoofd-halsradiologie
 • drs. B.D.H. Boden, muskuloskeletale radiologie
 • drs. R. Reinhard, abdominale en mammaradiologie

Meer informatie

mw. J.M.E. Koeze  
T: 020 599 33 23
E: j.m.e.koeze@olvg.nl