Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Oogheelkunde

Als oogarts ben je expert op het gebied van de pathologie en heelkunde van het oog, de orbita en de oogleden. Omdat je vaak direct iets voor de patiënt kan betekenen, is het een mooi en dankbaar vak.

Oogheelkunde is een klein, maar breed vakgebied waarin je te maken krijgt met beschouwende en chirurgische problematiek. Je behandelt patiënten van alle leeftijden. De complexiteit van de theoretische en praktische vraagstukken die je dagelijks tegenkomt, daagt uit tot verdere subspecialisaties. Tegelijkertijd geeft het oog een reflectie van de gehele gezondheid van de patiënt. Dat maakt het een afwisselend specialisme dat een multidisciplinaire aanpak vraagt. Je werkt onder meer samen met Neurologie, Interne Geneeskunde, KNO, Radiologie, Kindergeneeskunde, (Plastische) Chirurgie. Veel ziektebeelden kun je, vaak als eerste, direct diagnosticeren in de spreekkamer of met behulp van eigen aanvullende onderzoeken.

Meer over Oogheelkunde in OLVG

OLVG is een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland met een groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. De patiëntenpopulatie biedt een grote diversiteit aan oogaandoeningen.

Wij behandelen patiënten op vier locaties: OLVG, locatie Oost en West, locatie Spuistraat en Medisch Centrum Jan van Goyen. OLVG, locatie Oost is voor wat betreft de opleiding de hoofdlocatie. De medische speerpunten van deze locatie zijn: cataractchirurgie, medische retina, glaucoom en kinderoogheelkunde. Ook zijn er op deze locatie superspecialistische parallelspreekuren voor medische retina (‘maculastraat’) en glaucoom (‘glaucoomstraat’).

Op OLVG, locatie West wordt het gehele palet oogheelkunde aangeboden met als medische speerpunten: cataractchirurgie, medische retina en glaucoom.

Opleidingsprogramma

OLVG biedt een onderdeel aan van de volledige opleiding Oogheelkunde van zowel AMC als VUmc. Deze stage begint in principe halverwege het derde jaar, maar dit kan per aios verschillen. De stage begint echter nooit eerder dan halverwege het derde jaar.

De perifere stage in OLVG biedt je de gelegenheid tijdens de opleiding kennis te maken met het patiëntenaanbod en de organisatie van een niet-academisch oogheelkundige praktijk. Je kunt je verworven kennis en competenties competenties hier in de volle breedte toepassen, toetsen en verbeteren. Wij stimuleren aios een grote mate van zelfstandigheid te ontwikkelen op de polikliniek en op de operatieafdeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat je ook zelf de lead neemt in je eigen ontwikkeling.

Waar in de academisch ziekenhuizen relatief veel nadruk ligt op wetenschap, subspecialisatie en last-resortzorg, is een ziekenhuis als OLVG specifiek ingericht voor het effectief en efficiënt leveren van algemene oogheelkundige zorg. Dit type zorg is over het algemeen beter te plannen. In het perifere deel van de opleiding dat je in OLVG volgt is dan ook veel aandacht voor spreekuurondersteuning en efficiënte behandeltrajecten zoals de cataractstraat, de maculastraat en de glaucoomstraat. De medische competentie ‘cataractoperatie’ krijgt specifiek aandacht.

Opleidingsgroep

 

OpleiderPlaatsvervangend opleiderLeden opleidingsgroep
 • dr. A.N. Witmer, cataractchirurgie, medische retina en echografie
 • drs. C. Groenink-Lindenhovius, cataractchirurgie, medische retina, kinderoogheelkunde, strabologie en ooglidchirurgie
 • drs. L. van den Borne, cataractchirurgie, medische retina en ooglidchirurgie
 • drs. N. Boot, medische retina en cataractchirurgie
 • drs. R. Korkmaz, cataractchirurgie
 • dr. J. Ongkosuwito, cataractchirurgie, medische retina, uveïtis
 • drs. V. Apostolov, cataractchirurgie en glaucoom
 • dr. K.H. Cheng, cornea
 • drs. R. Smit, medische retina, kinderoogheelkunde en strabologie
 • dr. M.S.A. Suttorp-Schulten, medische retina, uveïtis en ooglidchirurgie
 • dr. L.J. van Rijn, kinderoogheelkunde en strabologie, glaucoom en neuro-ophthalmologie
 • drs. R. Van Zijderveld, voorsegmentchirurgie