Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Obstetrie en Gynaecologie

Obstetrie en gynaecologie is een uitdagend en veelzijdig vakgebied. Je krijgt te maken met zowel complexe bevallingen en vruchtbaarheidsproblemen als urogynaecologie en oncologische zorg.

Als gynaecoloog word je breed opgeleid, zodat je chirurgisch en internistisch kunt denken en handelen. Er is een aantal deelgebieden: obstetrie (verloskunde), algemene en speciële gynaecologie, waaronder urogynaecologie en oncologische gynaecologie, en voortplantingsgeneeskunde. Dit betekent dat je in aanraking komt met een grote diversiteit aan patiënten. Naast medisch-technisch handelen, is het belangrijk dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Ook stressbestendigheid en uithoudingsvermogen mogen bij jou niet ontbreken.

Verloskunde is een speerpunt in OLVG; het aantal medische bevallingen overstijgt 6.000 per jaar. Maar ook de gynaecologie heeft aanzien op het terrein van bijvoorbeeld endoscopie en bekkenbodemzorg.

Het vakgebied

OLVG is een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland met een groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. De patiëntenpopulatie is multicultureel en zeer gevarieerd. Dit betekent dat er een groter beroep wordt gedaan op algemene competenties, zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen.

Naast de eerder genoemde speerpunten verloskunde, endoscopie en bekkenbodemzorg, heeft OLVG een aantal zorgstraten. De zorgstraten voor menstruatieproblemen, premaligne cervixafwijkingen, menopauzeproblematiek en fertiliteitdiagnostiek en -behandeling (inclusief transport IVF) zijn goed geoutilleerd en druk bezocht. Er zijn klinisch verloskundigen, seksuologen, medisch psychologen, menopauze- en bekkenbodemverpleegkundigen in dienst en multidisciplinair overleg is op meerdere plekken in de zorg ingebouwd.

Opleidingsprogramma

 

Jaar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Activiteit

Basisopleiding

Speciële opleiding

Differentiatie

Locatie

OLVG

VUmc/AMC

OLVG/VUmc/AMC/elders

De opleiding Obstetrie en Gynaecoloog duurt in totaal 5,5 jaar en vindt gedeeltelijk in OLVG plaats (op locatie Oost of locatie West) en gedeeltelijk in een academisch ziekenhuis (VUmc of AMC). Je doet dit volgens een 2-2-2 schema, wat inhoudt: twee jaar niet-universitair, twee jaar universitair en twee jaar differentiatie. Als aios bereik je aan het eind van de periode in OLVG de voor de betreffende fase van de opleiding vereiste competenties. Het tweede deel van de basisopleiding volg je in de academische centra AMC of  VUmc. Daarna volgen twee differentiatiejaren en rond je de opleiding af. Voor de basisopleiding doorlopen de eerste- en tweedejaars aios verschillende stages. Ook in het differentiatiejaar zijn stages mogelijk in OLVG.

In OLVG doe je bekwaamheden op, waardoor je na afronding van je opleiding:

 • obstetrie op hoog niveau beheerst;
 • in staat bent om diensten te doen en een spoedsectio of een EUG zelfstandig te kunnen starten;
 • in staat bent om in de breedte van het vak van de obstetrie en gynaecologie polikliniek te doen (diagnostisch breed);
 • een portfolio hebt opgebouwd dat bekwaamheid toont voor een aantal electieve basisingrepen met daarnaast ingrepen passend bij een differentiatie (therapeutisch diep);
 • goede basisvaardigheden hebt op het gebied van communicatie, samenwerking, organisatie, maatschappelijk handelen en (reflectieve) professionaliteit;
 • basisvaardigheden hebt in wetenschapsbeoefening en levenslang leren.

In de praktijk zijn obstetrie en gynaecologie vanuit de inhoud en de uitvoering met elkaar verbonden. Als aios word je met de breedte van het vak geconfronteerd. In regionaal verband wordt een brede diagnostische en goed gekozen therapeutische basis gelegd. De rol van OLVG is daarin volkomen duidelijk en de doelen kunnen in onze opleiding ruimschoots worden behaald.

Differentiaties

In OLVG bieden wij differentiaties op het gebied van gynaecologie (endoscopie), uro-gynaecologie en verloskunde. Maar ook combistages met een zwaartepunt op bijvoorbeeld menopauze zijn mogelijk. 

1. Verloskunde

4. Urogynaecologie en bekkenbodem

2. Voortplantingsgeneeskunde

5. Oncologie

3. Benigne gynaecologie

6. Gynaecologie voor de oudere patiënt

 

7. Perinatologie

De opleidingsgroep

OpleiderPlaatsvervangend opleiderLeden opleidingsgroep

dr. E.M. Kaaijk

dr. E. Moll

 

 1. dr. E.S.A. van den Akker
 2. dr. E.C. van Asbeck
 3. drs. F. Bergwerff
 4. drs. J. Dawson
 5. drs. D.K.E. van Dijken
 6. dr. A.G. Groenendijk
 7. dr. M.H. Hazewinkel
 8. dr. B. Hermsen
 9. dr. M. De Hundt
 10. drs. E.W.M. Janszen
 11. drs. M.M. Kamphuis
 12. dr. P.J.M. van Kesteren
 13. dr. E. Moll
 14. dr. M.G. van Pampus
 15. drs. L.W. Peters 
 16. dr.  C.M. Radder
 17. drs. L.E. Van Rheenen
 18. prof. dr. F. Scheele
 19. drs. T. Steenstrad
 20. drs. A.J. van Veelen
 21. dr. H.R. Verhoeve
 22. drs. M. Van Vugt

Contact en afspraak

OLVG, locatie Oost
mevr. dr. E.M. Kaaijk
E: e.m.kaaijk@olvg.nl

OLVG, locatie West
mevr. dr. E. Moll
E: e.moll@olvg.nl