Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Neurologie

Als neuroloog ben je de specialist op het gebied van aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Het is een zeer afwisselend vakgebied dat volop in ontwikkeling is.

De complexiteit van de ziektebeelden stelt je iedere keer weer voor een intellectuele uitdaging. Door ontwikkelingen op therapeutisch gebied zijn steeds meer behandelingen mogelijk. Je behandelt overwegend volwassenen en ouderen, maar je zult ook te maken krijgen met kinderen met hoofdpijn, epilepsie of andere kinderneurologische ziektes.

OLVG biedt de volledige opleiding Neurologie. De opleiding vindt plaats op beide hoofdlocaties en in nauwe samenwerking met de opleiding Neurologie in zowel het VUmc als in het AMC. Hierdoor kun je naast een algemene brede opleiding in OLVG met eigen subspecialisatie, ook verdieping zoeken in  subspecialisaties of wetenschappelijke speerpunten van beide academische ziekenhuizen. Lees meer over:

Over het vakgebied

Als grootste algemene ziekenhuis in Amsterdam biedt OLVG de volledige opleiding Neurologie. De opleiding vindt plaats op beide hoofdlocaties en in nauwe samenwerking met de opleiding Neurologie in zowel het VUmc als in het AMC. Dit vormt de basis voor verdere regionalisering van de opleiding Neurologie in de toekomst. Op deze manier is het voor onze aios mogelijk om naast een algemene brede opleiding bij OLVG met eigen subspecialisatie, tevens verdieping te zoeken in  subspecialisaties resp. wetenschappelijke speerpunten van beide academische ziekenhuizen. Tegelijkertijd biedt OLVG op beide hoofdlocaties differentiatiestages algemene neurologie aan voor aios uit de academische ziekenhuizen

Op onze beide hoofdlocaties is een afdeling algemene Neurologie. Ook kent OLVG een uniek Strokezorgpad, waarbij ketenzorg en nazorg goed geborgd is. Trombolysepatiënten komen niet alleen vanuit onze verzorgingsregio maar ook vanuit de Zaanstreek naar OLVG. Ook zien we in OLVG veel patiënten met de ziekte van Parkinson. Behalve Parkinson poli’s is er een Parkinson dagcentrum en een Parkinson revalidatieafdeling in een nabijgelegen woonzorgcentrum.

OLVG, locatie Oost heeft een MS-centrum in samenwerking met VUmc. Met het AMC bestaat een goede samenwerking om patiënten die ervoor in aanmerking komen over te kunnen plaatsen voor intra-arteriële trombectomie. Er is continue aandacht voor goede overdrachten van zowel de medici als paramedici naar de vervolgsetting. De neurologen zijn nauw betrokken bij het Centrum voor Ouderendiagnostiek op beide locaties.

Verder bestaan er specifieke poliklinieken voor radiculaire pijn, hoofdpijn, slaapproblemen en CTS en bestaat de intentie om in 2016 in samenwerking met afdelingen neurochirurgie (OLVG), revalidatiegeneeskunde (OLVG), orthopedie (OLVG) en anesthesie (ZMC/OLVG) een geïntegreerd spinaalcentrum op te richten.

In de afgelopen jaren hebben zich veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in de gezondheidszorg, de neurologie en het opleiden in het algemeen. Deze veranderingen in het zorglandschap zullen ook de komende jaren zeker doorgaan. Van de neuroloog als professional zal in de toekomst een belangrijke bijdrage aan deze veranderingen leveren. Als neuroloog in opleiding wordt je goed voorbereid om met deze veranderingen om te kunnen gaan. Een belangrijk vakoverstijgend thema in de zorg is ouderenzorg. In de specialistopleiding neurologie in OLVG is dit een belangrijk aandachtsgebied.

Ook is er aandacht voor andere actuele vakoverstijgende thema’s zoals: patiëntveiligheid, ouderenzorg, medisch leiderschap, kwaliteit en veiligheid en doelmatigheid van de zorg.

Opleidingsprogramma

In het algemeen verwerf je in het eerste jaar de basisvaardigheden die met het zorgproces samenhangen en moet je daar een bepaald niveau in bereiken. In de latere opleidingsjaren maak je je meer complexere vaardigheden eigen, die gebonden kunnen zijn aan bovenstaande vakinhoudelijke, neurologische thema’s. Iedere aios heeft zijn eigen snelheid om de diverse vaardigheden te leren beheersen. Met de verworven vaardigheden neemt je zelfstandigheid als aios toe en krijg je meer eigen verantwoordelijkheid, en daarmee vrijheid van handelen. Tegelijkertijd neemt de mate van supervisie af.

Voor aios vanuit het AMC en VUmc is er de mogelijkheid om een jaar algemene neurologie te doen in OLVG. Dit jaar bestaat uit polikliniek/kliniek en diensten. Aios uit AMC zullen vooralsnog werkzaam zijn in OLVG, locatie Oost en aios uit het VUmc in OLVG, locatie West.

Differentiaties 

 1. Bewegingsstoornissen

2. Rug -en radiculaire pijn

3. Multiple Sclerose

Opleidingsgroep

Opleider Plaatsvervangend opleiderLeden opleidingsgroep 
 • prof. dr. H.C. Weinstein, cognitieve functiestoornissen, neurovasculaire aandoeningen, neuropsychiatrie/ gedragsneurologie

 

 

 • dr. V.I.H. Kwa, stroke

 

 

 • dr. R.M. van den Berg-Vos, neurovasculaire aandoeningen, Neuromusculaire aandoeningen
 • dr. J.L.W. Bosboom, bewegingsstoornissen
 • dr. W.M.J. Bosboom, epilepsie/wegrakingen, neurovasculaire aandoeningen
 • drs. J. Citroen, KNF, slaapstoornissen, botulinetoxinebehandeling, epilepsie/wegrakingen
 • dr. A.A.J. Hilgevoord, KNF, slaapstoornissen, botulinetoxinebehandeling, epilepsie/wegrakingen
 • dr. N.F. Kalkers, MS
 • dr. K.M. Kasius, KNF, slaapstoornissen, carpale tunnelsyndroom
 • drs. B.J. Kerklaan, cognitieve functiestoornissen
 • drs. A. Koppenaal, hoofdpijn, cognitieve functiestoornissen, carpaal tunnelsyndroom
 • drs. S. van Schaik, stroke, value bases healthcare
 • dr. W.H.J.P. Linssen, kinderneurologie, MS
 • drs. B.C. ter Meulen, hoofdpijn, spinale neurologie, moreel beraad
 • prof. dr. P. Portegies, consultatieve neurologie, neuro-infectie
 • drs. G. Tiessens, algemene neurologie
 • dr. J. Visser, perifere zenuwstelsel, neuromusculaire ziekten
 • dr. A.M.M. Vlaar, bewegingsstoornissen
 • drs. E.J. Wouda, neuro-oncologie, spinale neurologie, sportneurologie
 • dr. K. Adriani (chef de clinique), infectieziekten, algemene neurologie

Contact 

OLVG, locatie West
T: 020 510 87 80
E: neurologie.secretariaat-west@olvg.nl

OLVG, locatie Oost
T: 020 599 36 18
E: neurologie.secretariaat-oost@olvg.nl