Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Kindergeneeskunde

Als kinderarts ben je verantwoordelijk voor de behandeling van zieke kinderen en adolescenten. Dat wil zeggen: je behandelt zowel prematuren als 18-jarigen.

Een kinderarts onderscheidt zich van andere medisch specialisten door kennis van de groei en ontwikkeling van kinderen in verschillende levensfasen. Een belangrijk aspect hierbij is de integratie van lichamelijke, psychische en sociale factoren. Je werkt niet alleen curatief, maar zeker ook preventief. Een goede relatie met ouders of verzorgers is daarbij van groot belang. Zij zullen namelijk altijd direct betrokken zijn bij de  behandeling, vanaf de opname van het kind tot en met de nazorg.

In de behandeling werk je samen met meerdere specialisten, paramedici en huisartsen. Samenwerking, organisatievermogen en professionaliteit zijn daarom belangrijk. Ook moet je als kinderarts over goede analytische en communicatieve vaardigheden beschikken. Aangezien we in OLVG de zorg evidence based benaderen, is ook kennis van en inzicht in wetenschappelijk onderzoek een must.

Lees meer over: 

 Het vakgebied
Het opleidingsprogramma
Differentiaties
De opleidingsgroep 
Contact

Meer over het vakgebied

Op onze afdeling Kindergeneeskunde combineren we een brede basiszorg met gespecialiseerde en/of hoog complexe zorg. Zo hebben we een neonatale postIC-HC, kindercardiologie, kinderneurologie, kinderreumatologie, intensieve diabeteszorg (Diaboss), en spreekuren voor kinderen met obesitas, somatisch onvoldoende verklaarde klachten en incontinentie. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met specialismen buiten de Kindergeneeskunde, zoals Orthopedie, Chirurgie, KNO en de afdeling Spoedeisende Hulp. De GZ-psychologen maken deel uit van de vakgroep en zijn nauw betrokken bij de zorg voor onder andere kinderen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, atopie, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, huilbaby’s. Ook hebben ze een belangrijke rol in het eetteam, de werkgroep kindermishandeling, het team Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP), en bij de begeleiding van ouders.

Op onze polikliniek Kindergeneeskunde zien wij jaarlijks ruim 17.000 patiënten, waarvan 6.000 nieuwe patiënten. Op beide locaties is een kinderverpleegafdeling waar circa 3.000 kinderen per jaar worden opgenomen en er vinden jaarlijks ongeveer 6.000 bevallingen plaats. 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren. Per jaar worden ongeveer 800 pasgeborenen op de afdeling Neonatologie opgenomen, waarvan 50 post-IC-HC kinderen. Daarnaast worden jaarlijks ongeveer 2.000 pasgeborenen voor de Kindergeneeskunde opgenomen in de kraamsuites.

Differentiaties

Algemene Kindergeneeskunde: diversiteit
Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Geïntegreerde Kindergeneeskunde op de SEH
Sociale pediatrie/psychiatrische zwangeren
Supervisie

Opleidingsprogramma

OLVG werkt nauw samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU Medisch Centrum (VUMC). Bovendien maken we deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Opleiding, onderwijs en onderzoek staan hoog in het vaandel en worden ondersteund door het Leerhuis, skills labs, een uitgebreide medische bibliotheek, de audiovisuele dienst en het wetenschappelijk onderzoeksbureau.

Alle leden van de vakgroep dragen actief en met plezier bij aan de opleiding, zowel ten aanzien van de algemene kindergeneeskunde als de subspecialistische aandachtsgebieden.

De specialistopleiding Kindergeneeskunde heeft een maximale duur van 5 jaar. De eerste 4 jaar wordt de basis gevormd (het basisdeel), het vijfde jaar is een verdiepingsjaar.

Het basisdeel van de opleiding bestaat uit een niet-academisch en een academisch deel. Het niet-academische deel vindt plaats in OLVG, duurt gemiddeld 15 maanden en omvat drie klinische stages. De duur van de afzonderlijke stages is afhankelijk van eerdere ervaring en leerdoelen in het individuele opleidingsplan. De stages op de Kinderafdeling en de afdeling Neonatologie beslaan ieder 3 tot 6 maanden. De stage op de polikliniek duurt 6 tot 9 maanden. Deze niet-academische stages kunnen aan het begin, halverwege of aan het eind van het basisdeel van de opleiding plaatsvinden.

Het academische deel omvat 2.5 jaar. Dit deel van je opleiding doe je in VUmc of AMC.

In het vijfde jaar is het mogelijk om in OLVG een verdiepingsstage te doen. De inhoud daarvan wordt in nauw overleg met jou bepaald. Meestal is het een supervisiestage, waarbij de mogelijkheid bestaat om extra aandacht en tijd te besteden aan bijvoorbeeld management/organisatie of wetenschappelijk onderzoek. De supervisiestage kan plaatsvinden op de Kinderafdeling, de afdeling Neonatologie of de SEH (of een combinatie hiervan).

De opleidingsgroep

OpleiderPlaatsvervangend Opleider
Dhr. dr. K.M. DolmanMw. drs. H.C. Kraakman
Leden opleidingsgroep
Dhr. dr. M. BiezeveldDhr. dr. F. Kreier                 
Mw. dr. M. ChegaryMw. drs. H. Van Laerhoven
Mw. drs. M. Op de CoulMw. drs. E. Langius
Mw. dr. Q. Van DellenMw drs. G. Mooren
Mw. drs. O. Van Doorn  Mw. dr. S. Van der Schoor
Dhr. drs. S. Genco  Mw. drs. M.L. de Sonnaville
Mw. M.E.N. van den HeuvelDhr. drs. P. Valerio
Dr. A. van KempenDhr. drs. K. Wage

Contact en afspraak

OLVG, locatie Oost:
Mevr. drs. H.C. Kraakman, plaatsvervangend opleider
E: h.c.kraakman@olvg.nl

OLVG, locatie West:
Dhr. dr. K.M. Dolman, opleider
T: 020 510 87 86
E: k.dolman@olvg.nl