Home

Medische vervolgopleiding Kindergeneeskunde

Als kinderarts houd je je bezig met ziekten en aandoeningen bij kinderen en adolescenten. Dat wil zeggen: je behandelt prematuren tot 18-jarigen. Een kinderarts onderscheidt zich van andere medisch specialisten door kennis van de groei en ontwikkeling van kinderen in verschillende levensfasen. Een belangrijk aspect hierbij is de integratie van lichamelijke, psychische en sociale factoren. Je werkt niet alleen curatief, maar zeker ook preventief. Een goede relatie met ouders of verzorgers is daarbij van groot belang. Zij zijn altijd direct betrokken bij de gehele behandeling; vanaf de opname van het kind tot en met de nazorg. Lees meer over: 

 Het vakgebied
Het opleidingsprogramma
Differentiaties
De opleidingsgroep 
Meer informatie

Meer over het vakgebied

Als kinderarts houd je je over de volle breedte bezig met de zorg voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud. Op fysiek, psychisch en sociaal vlak schep jij de voorwaarden voor een kind om zich te ontwikkelen tot een zo goed mogelijk functionerende volwassene. Dit vraagt om analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Je werkt samen met meerdere specialismen, paramedici en huisartsen. Hiervoor zijn competenties als samenwerking, organisatievermogen en professionaliteit belangrijk. Aangezien we in OLVG de zorg evidence based benaderen, is ook kennis van en inzicht in wetenschappelijk onderzoek een must.

Basiszorg en hoogcomplexe zorg

Op onze afdeling Kindergeneeskunde combineren we een brede basiszorg met gespecialiseerde en/of hoog complexe zorg. Zo hebben we een neonatale postIC-HC, kindercardiologie, kinderneurologie, kinderreumatologie, intensieve diabeteszorg (Diaboss), en spreekuren voor kinderen met obesitas, somatisch onvoldoende verklaarde klachten en incontinentie. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met specialismen buiten de Kindergeneeskunde, zoals Orthopedie, Chirurgie, KNO en de afdeling Spoedeisende Hulp. De GZ-psychologen maken deel uit van de vakgroep en zijn nauw betrokken bij de zorg voor onder andere kinderen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, atopie, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, huilbaby’s. Ook hebben ze een belangrijke rol in het eetteam, de werkgroep kindermishandeling, het POP-team, en de begeleiding van ouders.

Cijfers

Op onze polikliniek Kindergeneeskunde zien wij jaarlijks ruim 17.000 patiënten, waarvan 6.000 nieuwe patiënten. Op beide locaties is een kinderverpleegafdeling waar circa 3.000 kinderen per jaar worden opgenomen en er vinden jaarlijks ongeveer 6.000 bevallingen plaats. 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren. Per jaar worden ongeveer 800 pasgeborenen op de afdeling Neonatologie opgenomen, waarvan 50 postIC-HC kinderen. Daarnaast worden jaarlijks ongeveer 2.000 pasgeborenen voor de Kindergeneeskunde opgenomen in de kraamsuites.

Opleidingsprogramma

De medische vervolgopleiding Kindergeneeskunde heeft een maximale duur van 5 jaar. De eerste 4 jaar wordt de basis gevormd (het basisdeel), in het vijfde jaar ga je je verdiepen en profileren.

 jaar 1 -  basisdeel jaar 2 -  basisdeel jaar 3 -  basisdeel jaar 4 -  basisdeel jaar 5 -
 differentiatie
 Academisch Academisch Academisch Academisch verdieping -  profilering
 OLVG OLVG OLVG OLVG

verdieping - profilering

 Neo/IC Neo/IC Neo/IC Neo/IC verdieping -  profilering
 Facultatief Facultatief Facultatief Supervisiestage verdieping -  profilering
 • Gemiddeld 18-24 maanden klinische stage in OLVG:
  • Kinderafdeling (3-6 maanden)
  • Afdeling Neonatologie (3-6 maanden)
  • Polikliniek Kindergeneeskunde (6-9 maanden).
  • SEH (6 weken)
 • Gemiddeld 24 tot 30 maanden in de academie waaronder neonatologie en intensive care pediatrie.
   
 • 12 maanden verdieping. Voor dit verdiepingsjaar zijn er ook stagemogelijkheden in OLVG.

Er is geen vaste indeling van het niet-academische deel binnen de opleiding tot kinderarts. Dat betekent dat je zowel in het begin, halverwege als aan het eind van het basisdeel van je opleiding in OLVG kunt volgen.

Het programma voor het deel van de opleiding dat je als aios Kindergeneeskunde in OLVG volgt omvat verschillende stages. Deze stages hebben elk specifieke inhoudelijke kenmerken. Bij de indeling van de verschillende stages houden we rekening met je individuele ervaring, kennis, vaardigheden, leerdoelen en voorkeuren. Elke stage duurt  3 maanden of een veelvoud daarvan. In totaal ben je als aios meestal 15 maanden in OLVG.

De stages op de Kinderafdeling en de afdeling Neonatologie beslaan ieder 3 tot 6 maanden. De stage op de polikliniek duurt 6 tot 9 maanden. Deze niet-academische stages kunnen aan het begin, halverwege of aan het eind van het basisdeel van de opleiding plaatsvinden.

Het academische deel van de opleiding volg je in AMC of VUmc.

In het vijfde jaar is het mogelijk om in OLVG een verdiepingsstage te doen. De inhoud daarvan wordt in nauw overleg met jou bepaald. Meestal is het een supervisiestage, waarbij de mogelijkheid bestaat om extra aandacht en tijd te besteden aan bijvoorbeeld management/organisatie of wetenschappelijk onderzoek. De supervisiestage kan plaatsvinden op de Kinderafdeling, de afdeling Neonatologie of de SEH (of een combinatie hiervan).

De opleidingsgroep

OpleiderPlaatsvervangend Opleider
Mw. dr. H. WenninkMw. dr. A. van Kempen
Leden opleidingsgroep
Dhr. dr. M. BiezeveldMw. drs. O. Van Doorn                      
Mw. dr. M. ChegaryDhr. drs. S. Genco
Mw. drs. M. Op de CoulMw. drs. M. Keessen
Mw. dr. Q. Van DellenMw. drs. Kraakman
Dhr. dr. K. DolmanDhr. dr. F. Kreier

Meer informatie

 • Bekijk het lokaal opleidingsplan van de specialistopleiding Kindergeneeskunde OLVG 
 • Bekijk het landelijk opleidingsplan Kindergeneeskunde TOP2020