Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Interne Geneeskunde

De interne geneeskunde is een van de breedste vakgebieden in het ziekenhuis. Bijna alle specialismen hebben er raakvlakken mee. Daarom biedt dit specialisme vele mogelijkheden als jij belangstelling hebt voor de vele aspecten van de geneeskunde.

Als aios Interne Geneeskunde krijg je te maken met adolescenten en volwassenen met variërende problematieken van de inwendige orgaansystemen. De ziektebeelden presenteren zich in poliklinische, klinische, spoedeisende en consultatieve settings en kunnen zowel acuut als chronisch van aard zijn. In toenemende mate zijn de aandoeningen complex van aard, niet alleen somatisch maar ook psychosociaal. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met andere specialismen.

OLVG is een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland met een groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. De patiëntenpopulatie is multicultureel en zeer gevarieerd. Dit alles maakt dat het gehele internistisch spectrum aan problematiek voorbij komt. Door de grote variatie aan ziektebeelden kun je routine opbouwen. En je leert adequaat spoedeisende patiënten opvangen op de grote Spoedeisende Hulp (SEH). Lees meer over:

Het vakgebied

De vakgroep Interne Geneeskunde OLVG bestrijkt het gehele gebied van de interne geneeskunde. Alle differentiaties zijn vertegenwoordigd. Op de grote SEH krijg je te maken met veel acute interne geneeskunde. Daarnaast hebben we het grootste hiv-behandelcentrum van Nederland, het oncologie centrum Amsterdam en een Level III ICU. Ook is er een grote populatie diabetespatiënten en patiënten met chronische nierschade.

De Interne Geneeskunde verzorgt al sinds de oprichting van het ziekenhuis in 1898 een opleiding tot internist. Opleiden is voor ons van nature met de dagelijkse patiëntenzorg verweven. Dit gebeurt in een klimaat waar een hoog streefniveau is ingebed in een open professionele omgeving. De grote verscheidenheid aan patiënten, specialismen en aandachtsgebieden geeft jou als AIOS vele keuzemogelijkheden.

De opleiding Interne Geneeskunde OLVG werkt met de volgende uitgangspunten:

 • Competentiegericht opleiden overeenkomstig het CanMEDS model
 • Specifieke aandacht voor medisch handelen en klinisch redeneren
 • Algemene competenties zo mogelijk geïntegreerd aanleren/toetsen (bijvoorbeeld met EPA’s)
 • Active learning met proactief gebruik van het individueel opleidingsplan, reflectie en tijd voor persoonlijke ontwikkeling
 • Lokale en regionale borging van de voortgang
 • Active teachers die open staan voor feedback

Opleidingsprogramma

De opleiding Interne Geneeskunde kent een logische opbouw van kennis en vaardigheden in moeilijkheidsgraad:

Fase 1:
Basis (eerste opleidingsjaar)
De inhoudelijke focus is gericht op de zaal, de spoedeisende hulp, het internistisch denken, diensten doen, de organisatie leren kennen,  timemanagement, etc.

Fase 2:
Verbreding basis (jaar 2, 3, en 4)
De inhoudelijke focus is gericht op poliklinisch werken, consulten, inslijten van internistisch denken, verbreding klinische presentaties etc.

Fase 3:
Verdieping / Differentiatie
De inhoudelijke focus is gericht op diagnostische/therapeutische verdieping, algemene competenties, superviseren etc.

Toenemende zelfstandigheid

Als AIOS heb je een grote eigen verantwoordelijkheid voor de planning en voortgang van je eigen opleiding. Naarmate je competenties zich verder ontwikkelen en je bekwamer wordt in het vak, worden je geleidelijk complexere taken en meer verantwoordelijkheid toevertrouwd. In het begin van de opleiding werk je onder strikte supervisie. In de loop van de opleiding neemt de supervisie geleidelijk af en krijg je meer vrijheid van handelen.

Aansluiting OLVG-periode op academische periode

Bij OLVG volg je maximaal 4 jaar van je opleiding Interne Geneeskunde. Een groot deel van de aios start het 1e jaar in OLVG. Het is daarnaast mogelijk om ook je overige verplichte of keuzestages bij OLVG te volgen. Ook biedt OLVG (onderdelen van) enkelvoudige en meervoudige differentiaties aan in samenwerking met VUmc en AMC.

Start je je opleiding bij OLVG? Dan bepaal je samen met je opleider van OLVG en je hoofdopleider in de regio op welk moment je je opleiding voortzet in AMC of VUmc. Dit is afhankelijk van de stages die je wilt volgen en de vaardigheden en competenties die je wilt verwerven.

Differentiaties

De laatste twee jaar van de opleiding staan in het teken van differentiatie. De differentiatiestages zijn in samenwerking met AMC of VUmc

1. Acute geneeskunde (met AMC)

4. Nefrologie (met AMC)

2. Infectieziekten (met AMC of VUmc)

5. Hematologie (met AMC)

3. Intensive Care (zelfstandige opleiding)

6. Vasculaire geneeskunde (met AMC)

Opleidingsgroep 

OpleiderPlaatsvervangend opleiderLeden opleidingsgroep

dr. Y.F.C. Smets, nefrologie

OLVG, locatie Oost:
drs. W.E.M. Schouten, infectieziekten, acute geneeskunde

OLVG, locatie West:
dr. M.C. Weijmer, nefrologie

 

 • dr. A.M. Gerrits, hematologie
 • dr. H.F.H. Brulez, nefrologie
 • dr. C.W.H. Fijter, nefrologie
 • drs. J.O. Groeneveld, nefrologie
 • dr. B.J. Potter van Loon, nefrologie, diabetes
 • dr. S. van Wissen, vasculaire geneeskunde
 • dr. C.B. Brouwer, endocrinologie
 • dr. P.S. van Dam, endocrinologie
 • dr. E.H. van der Poest-Clement, endocrinologie
 • dr. I.M.E. Wentholt, endocrinologie
 • dr. K.D. Lettinga, infectieziekten
 • dr. J. Veenstra, infectieziekten
 • prof. dr. K. Brinkman, infectieziekten
 • dr. P.H.J. Frissen, acute geneeskunde
 • dr. W.L. Blok, infectieziekten
 • drs. G.E.L van der Berk, infectieziekten
 • drs. S.J.M. Jong, ouderengeneeskunde
 • drs. H.W.P.C. van de Meerendonk, ouderengeneeskunde
 • dr. O. de Vries, ouderengeneeskunde, acute geneeskunde
 • dr. A.M. de Kreuk, hematologie
 • dr. M.M. Geenen, oncologie
 • dr. W.L.E. Vasmel, hematologie
 • dr. A.C. Ogilvie, oncologie
 • dr. W.E. Terpstra, hematologie
 • drs. E.D. Kerver, oncologie
 • dr. J.M. Meerum Terwogt, oncologie
 • dr. C.P.W. de Klerk, oncologie, hematologie
 • dr. J.J.M. van Meyel, internist-MDL-arts
 • prof. dr. P.H.J. van der Voort, intensieve geneeskunde
 • dr. H. Endeman, intensieve geneeskunde
 • dr. J. de Metz, intensieve geneeskunde
 • drs. I. van Stijn, intensieve geneeskunde
 • dr. J.P.J. Wester, intensieve geneeskunde
 • dr. B. van de Boogaard, intensieve geneeskunde

Opleidingscoördinator:
Mevr. S. Riool-Petrus

Contact

Mevr. S. Riool-Petrus, opleidingscoördinator
T: 020 5108760
E: s.riool-petrus@olvg.nl