Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Cardiologie

Als cardioloog houd je je bezig met de preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten in de breedste zin van het woord.

Bij het Hartcentrum OLVG werken cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen intensief samen. Als grootste dottercentrum van Amsterdam en omstreken, helpt OLVG jaarlijks duizenden patiënten van hun hartklachten af.

Als arts in opleiding bij de Cardiologie maak je onderdeel uit van een bevlogen team, kun je rekenen op een adequate supervisie en goede opleidingsfaciliteiten. Lees meer over:

Meer over het vakgebied

Als cardioloog houd je je bezig met de preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld kransslagaderlijden, ritme- en geleidingsstoornissen, hartklepafwijkingen, hartspierziekten en aangeboren hartafwijkingen. De cardioloog beschikt hiervoor over een ruim arsenaal aan diagnostische mogelijkheden, zowel invasief (hartkatheterisatie), als non-invasief (echocardiografie, nucleaire technieken, cardiale MRI en CT). Ook beschikt de cardioloog over een scala aan therapeutische mogelijkheden. Veelal zal de behandeling van hart- en vaatziekten medicamenteus zijn, maar deze kan ook plaatsvinden door middel van een interventie, zoals het dotteren van de kransslagaders of het implanteren van een pacemaker, inwendige defibrillator of een kunstklep. Niet zelden zal de cardioloog een indicatie stellen voor hartchirurgie. De cardioloog is daarom ook intensief betrokken bij de voorbereiding en nabehandeling van patiënten die een hartoperatie ondergaan. Tenslotte: de (technologische) ontwikkelingen in de cardiologie gaan snel en dat maakt het vak zeer dynamisch!

Opleidingsprogramma

De vervolgopleiding Cardiologie heeft een maximale duur van zes jaar. Bij OLVG begin je het eerste jaar van je opleiding op de afdeling Cardiologie. Vervolgens zet je je opleiding gedurende anderhalf jaar voort bij de afdeling Interne Geneeskunde. Daarna focus je je weer volledig op de Cardiologie in OLVG. Een deel van je cardiologieopleiding kun je ook volgen in een affiliatiekliniek. Het laatste jaar is een differentiatiejaar.

Het onderdeel Interne Geneeskunde omvat:

 • Algemene interne geneeskunde (waaronder diabeteszorg en vasculaire geneeskunde)
 • Stage Intensive Care (4-6 maanden)
 • Stage longziekten (3-4 maanden)
 • Stage nefrologie (3-4 maanden)

Opleidingsprogramma Cardiologie

Het opleidingsprogramma Cardiologie kent een aantal verplichte onderdelen. Zo heb je als aios gedurende 6 maanden de zorg voor de op een verpleegafdeling cardiologie opgenomen patiënten. Je bent gedurende 6 maanden werkzaam op de hartbewaking, meestal gecombineerd met het werk op een Eerste Hart Hulp; je doet gedurende 3 maanden de consulten en je bent  gedurende 100-150 dagdelen verantwoordelijk voor de poliklinische zorg van patiënten met hart- en vaatziekten. De overige verplichte stages zijn meer gericht op specifieke onderdelen van de cardiologie. Tijdens de stage hartcatheterisatie (6 maanden) leer je de kransslagaders af te beelden (coronairangiografie) en drukken in het hart te meten. Deze stage wordt meestal gecombineerd met het leren implanteren van pacemakers en het bijwonen van dotterprocedures.

Tijdens de stage niet-invasieve beeldvorming maak je kennis met de verschillende beeldvormende technieken in de cardiologie. Het belangrijkste onderdeel van deze stage is het (zelfstandig) maken van echocardiogrammen. Ook wordt aandacht besteed aan nucleaire beeldvormende technieken, cardiale MRI en cardiale CT. In de stage congenitale cardiologie (3 maanden) richt je je op de diagnostiek en behandeling van adolescenten en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. De stage cardio-thoracale chirurgie (3 maanden) betreft de zorg voor patiënten die voor een hartoperatie opgenomen zijn. Tijdens deze laatste stage woon je een aantal hartchirurgische ingrepen bij en wordt je betrokken bij de (na)behandeling van deze patiënten op de Intensive Care en/of verpleegafdeling. De stage elektrofysiologie (3 maanden) is gericht op de diagnostiek en behandeling van ritmestoornissen met behulp van elektrofysiologisch onderzoek en ablatie. Ook het implanteren van ‘devices’, zoals pacemakers en inwendige defibrillatoren, is onderdeel van deze stage.

In het laatste jaar, het differentiatiejaar, heb je de mogelijkheid je te verdiepen in een van de deelgebieden van de cardiologie. Dit jaar kun je invullen naar gelang je eigen persoonlijke wensen en ontwikkeldoelen.

Differentiaties

Elke cardioloog doorloopt de eerste 5 jaar hetzelfde programma. In het laatste jaar van de opleiding vindt differentiatie plaats naar een van de zes aandachtsgebieden. Deze differentiatie moet gezien worden als een vorm van extra verdieping binnen een bepaalde richting, waarbij iedereen registreert als algemeen cardioloog.

Differentiaties 

1. Algemene cardiologie

 

4. Niet-invasieve Beeldvormende cardiologie (Echocardiografie, MRI, CT scan, Nucleaire Geneeskunde)

2. Invasieve cardiologie

5. Congenitale cardiologie

3. Elektrofysiologie

6. Intensive Cardiac Care Cardiologie

Opleidingsgroep 

OpleiderPlaatsvervangend
opleider
Leden opleidingsgroep 
 • drs T. Slagboom,  interventiecardiologie ,  klinische cardiologie

 

 

 

 • dr. J.P.R. Herrman, directeur research, interventiecardiologie

 

 

 

 • dr. G. Amoroso, interventiecardiologie, klinische cardiologie
 • dr. L. van Heerebeek, cardiac  imaging , hartfalen
 • dr. J.S.S.G. de Jong, elektrofysiologie
 • drs. M. Khan, elektrofysiologie
 • dr. M. Patterson, interventiecardiologie, klinische cardiologie
 • drs. R.K. Riezebos, imaging
 • drs. G.S. de Ruiter, elektrofysiologie
 • dr. R.J. van der Schaaf, interventiecardiologie, klinische cardiologie
 • dr. M.A. Vink, interventiecardiologie, klinische cardiologie
 • dr. R.G.J.E. Groutars, nucleaire cardiologie
 • E.C. de Melker, ACS, hartrevalidatie
 • dr. F. Nijland, echocardiografie
 • dr. J.M. Schroeder-Tanka, hartfalen, pacemakers, gender
 • dr. A.R. Willems, ritmestoornissen, pacemakers, sport

Onderwijsplanning & coördinatie:
Annemieke Woud

Contact 

Annemieke Woud 
T: 020 599 48 84
E: A.Woud@olvg.nl