Opleidingen voor zorgprofessionals

Medische vervolgopleiding Anesthesiologie

Anesthesiologie is een dynamisch en afwisselend vak. Als anesthesioloog ben je verantwoordelijk voor de vitale functies van de patiënt voor, tijdens en na de operatie.

Het vakgebied Anesthesiologie biedt perioperatieve zorg in de ruimste zin van het woord: urgentiegeneeskunde, intensive care, traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn. Je behandelt patiënten van alle leeftijden. Het is een technisch vak, maar ook goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Niet alleen vanwege het werken in teamverband, maar ook omdat je de patiënt begeleidt vanaf het moment van sedatie tot het ontwaken op de uitslaapkamer. Daarnaast moet je snel beslissingen kunnen nemen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden en goed kunnen anticiperen op wisselende omstandigheden.

Je voert je werkzaamheden voornamelijk uit op de operatiekamers, maar ook bij de pre-operatieve screening, de pijnpoli, de SEH en andere afdelingen in het ziekenhuis. Je werkt in een hoogtechnologische omgeving waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Lees meer over:

Het vakgebied

OLVG is een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland met een groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. De patiëntenpopulatie is zeer gevarieerd. De vakgroep Anesthesiologie oefent het vakgebied in de volle breedte uit, maar heeft een aantal speerpunten:

 • Anesthesie bij bariatrische chirurgie
 • De (chirurgische) behandeling OSAS
 • Anesthesie bij obstetrie
 • Automatisering
 • Poli Preoperatief onderzoek
 • Regionale anesthesietechnieken
 • Kwaliteit van zorg
 • Patiëntveiligheid 
 • Bloed besparende technieken 
 • Postoperatieve pijnbestrijding
 • Anesthesie bij cardio-thoracale procedures
 • Wetenschap
 • Procedurele sedatie bij therapeutische en diagnostische ingrepen buiten het OK-complex
 • Pijncentrum OLVG: chronische en oncologische pijn

Als anesthesioloog begeleidt je de patiënt veilig en zo comfortabel mogelijk door het pre-, per- en postoperatieve of -procedurele proces. Je handelt direct als vitale functies worden bedreigd. Tijdens de operatie, maar ook op de intensive care en in acute situaties binnen en buiten het ziekenhuis.
Daarnaast zorg je voor de behandeling van acute en chronische pijn en maak je onderdeel uit van het palliatief team. Je zorgt voor een optimale voorbereiding en begeleiding van de patiënt, afstemming in het multidisciplinaire behandelteam, uitvoering van de geschikte anesthesietechniek, pijnbestrijding en bewaking c.q. ondersteuning van de vitale functies.

Opleidingsprogramma

De opleiding Anesthesiologie duurt vijf jaar en is ingedeeld in de volgende thema´s:

 1. Perioperatieve zorg algemeen
 2. Perioperatieve zorg specieel
 3. Intensive care
 4. Urgentiegeneeskunde
 5. Pijngeneeskunde en palliatieve zorg
 6. Wetenschap
 7. Anesthesioloog in het ziekenhuis.

Als aios Anesthesiologie doe je het tweede jaar van je opleiding in OLVG. In dit jaar werk je aan het thema perioperatieve zorg algemeen. Je leert perioperatieve zorg te verlenen voor de meest voorkomende operaties bij volwassen ASA I-III patiënten onder indirecte supervisie; bij grotere ingrepen, spoedingrepen en bij kinderen: ASA klasse I-III onder directe supervisie. Tijdens dit opleidingsjaar volg je ook een cursus voor de opvang en behandeling van acute traumapatiënten.

Vanaf het begin van je opleiding krijgt wetenschappelijk onderzoek de aandacht. Je levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van een abstract, het verzorgen van een voordracht op een (inter)nationaal congres en/of schrijven van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Ook wordt je in OLVG gestimuleerd om in wetenschappelijk onderzoek te participeren. In het kennismakingsgesprek, voorafgaand aan de start van het tweede jaar ga je samen met de opleider na welke activiteiten je in dit kader zult ondernemen.

Het thema ‘Anesthesioloog in het ziekenhuis’ komt in alle vijf opleidingsjaren aan bod. In OLVG leer je werken met protocollen, doe je aan kwaliteitsbewaking en infectiepreventie, meld je incidenten, overleg je met andere specialisten en bespreek je complicaties tijdens de complicatiebespreking.

Opleidingsgroep

OpleiderPlaatsvervangend opleiderLeden opleidingsgroep

 

dr. P. de Haan

 

 • drs. J.W. Coumou
 • drs. M. Dougle
 • drs. M. Fieren
 • drs. R. Houtkamp
 • drs. R. Kanhai
 • drs. M. Vogel
 • drs. I. van der Waart
 • drs. R. Woodward
 • drs. J. Haumann
 • drs. L. Berry
 • drs. E. Bulder
 • drs. K. Demeyer-Iwanska
 • dr. M. Godfried
 • dr. J. Hol
 • dr. J. Kal
 • drs. T. Klok
 • drs. E. Krommendijk
 • drs. H. Lauwers
 • dr. L. Lemaire
 • drs. L. Overdijk
 • dr. B. Rademaker
 • drs. M. Siepel
 • drs. J. Steenhuisen