Openhartoperatie : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Een openhartoperatie ofwel een bypass- of omleidingsoperatie van het hart (Coronary Artery Bypass Grafting of CABG) is een behandeling bij ernstige vernauwingen in de kransslagaders van het hart. Ernstige vernauwingen in de kransslagader kunnen een verhoogd risico geven op een hartinfarct.

De chirurg haalt een ader uit het been of een slagader uit de borstholte en maakt hiermee een omleiding (bypass) om de vernauwing heen. Een bypassoperatie herstelt de bloedvoorziening van de hartspier. Een bypassoperatie verdient meestal de voorkeur als:

  • er op meerdere plaatsen ernstige vernauwingen zijn óf;
  • de linker hoofdkransslagader ernstig vernauwd is óf;
  • er ook een andere openhartoperatie nodig is, bijvoorbeeld een klepoperatie óf;
  • dotteren niet mogelijk is.

Een dotterbehandeling wordt meestal uitgevoerd bij minder ernstige vernauwingen of bij een groot operatierisico.

Verloop

Voorbereiding

In de folder hebben wij alle belangrijke informatie rondom de hartoperatie en de voorbereiding voor u op een rijtje gezet. De informatie in de folder dient als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw cardioloog heeft gekregen. Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar ter voorbereiding op een hartoperatie. 

De behandeling

Bij de ingreep maakt de chirurg gebruik van de verwijderde (slag)ader. Na de operatie nemen andere bloedvaten de functie over van de gebruikte slag(ader). Bij meerdere omleidingen wordt een combinatie van slagaders en aders gebruikt. De hartchirurg plaatst het stukje ader of slagader om de vernauwing heen. De vernauwing zelf blijft bestaan, alleen stroomt het bloed nu via een nieuwe route. Om een omleiding aan te leggen, is het nodig om het borstbeen te openen. Om een bypass aan te kunnen leggen, moet de arts het hart (deels) stilleggen. In OLVG kan de operatie worden verricht met of zonder een hart-longmachine.

Na de behandeling

Na de operatie komt u eerst op de afdeling Intensive Care. Na ongeveer 24 uur mag u terug naar de verpleegafdeling C4 (CTC).

Controle-afspraak 

Alle patiënten komen voor controle terug bij hun eigen cardioloog. In specifieke gevallen kan nacontrole noodzakelijk zijn door een cardio-thoracaal chirurg. 

Hartrevalidatie

Het is aan te bevelen ook na uw ontslag uit het ziekenhuis te beginnen met hartrevalidatie. In OLVG bestaat de mogelijkheid een poliklinisch revalidatieprogramma te volgen. 

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Hartcentrum. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: