Kaakcorrectie : u kunt hiervoor terecht bij Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vormafwijkingen van uw boven- of onderkaak kunnen worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld door het kaakbot te verplaatsen (osteotomie).

Wanneer de oorzaak van de afwijking in de tandboog zit, wordt u behandeld door een orthodontist. Deze is gespecialiseerd in de vorm, groei en ontwikkeling van tanden en kiezen. Als de oorzaak in de kaak zit (al dan niet in combinatie met een probleem in de tandboog) is een gecombineerde behandeling door orthodontist en MKA-chirurg nodig. Wij werken dan ook nauw samen.

Om uw specifieke situatie in kaart te brengen, doen we röntgenonderzoek (CBCT) en maken afdrukken van uw gebit.

Wij lichten u uitvoerig in over het voorgestelde behandelplan, en voeren dit alleen uit als u daar volledig mee instemt.

Verloop

Voorbereiding

Het is bijna altijd noodzakelijk de tanden en kiezen vóór de operatie orthodontisch te behandelen. Deze voorbehandeling houdt in: tanden en kiezen in een stand brengen, waardoor ze na de operatie goed op elkaar passen. Deze orthodontische voorbehandeling duurt meestal enkele maanden tot ruim een jaar. Daarna wordt het definitieve plan voor de operatie gemaakt. De behandelend MKA-chirurg neemt alle bijzonderheden over de ingreep opnieuw met u door, evenals de ziekenhuisperiode en de herstelperiode.

Omdat de operatie onder algehele anesthesie (in narcose) plaatsvindt, brengt u vooraf een bezoek aan het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog.

Tijdens dit gesprek wordt uw algehele gezondheidstoestand beoordeeld. Als het nodig is wordt aanvullend onderzoek gedaan. Ook krijgt u uitleg over de anesthesie en de gang van zaken rondom de operatie.

Voor een kaakosteotomie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

De operatie

Tijdens de operatie worden een of meerdere delen van de kaak verplaatst. De ingreep kan plaatsvinden in de onderkaak, in de bovenkaak en in allebei de kaken. Ook kan een verplaatsing in uw kaak worden gecombineerd met een verplaatsing van de kinpunt.

De kaakdelen zet de MKA-chirurg weer aan elkaar vast met kleine titanium plaatjes en schroefjes, die na de operatie blijven zitten.

Na de operatie

Pijn en zwelling

De pijn na de operatie valt doorgaans erg mee. U krijgt op de verpleegafdeling pijnstillende middelen. Na de operatie zwelt uw gezicht meestal flink op. De mate waarin dat gebeurt, verschilt per persoon en hangt ook af van het soort kaakosteotomie. Ook kunnen uw gezicht (en soms ook hals en borst) blauw en geel verkleuren door een bloeduitstorting. Het kan wel enkele weken duren voordat de zwelling helemaal verdwenen is.

Bloed

Het is normaal dat er tijdens de operatie wat bloed in uw neus, mond en maag terechtkomt. Daardoor voelt u zich mogelijk de eerste uren na de ingreep wat misselijk. Ook kunt u enkele weken na de operatie af en toe een bloedneus krijgen. Het is daarom van belang de eerste periode uw neus niet te snuiten.

Doof gevoel

Na operaties aan de onderkaak is het gebruikelijk dat de onderlip en kin doof aanvoelen. Dit gevoel verbetert in de loop van weken tot maanden en wordt vrijwel altijd weer normaal. Ook is het mogelijk dat uw lip en kin tijdens de herstelperiode extra gevoelig zijn bij aanraking.

Aangepaste voeding

Na de operatie worden uw kaken met strakke elastieken in de juiste stand gehouden. Dit leidt tot een betere genezing van de kaken en zorgt voor minder last van bezwaren na afloop van de operatie. Gedurende de eerste week of weken bestaat uw dieet hierdoor uit vloeibare voeding.

Bij de eerste controle op de polikliniek bekijken we of we de strakke elastieken kunnen vervangen door lossere, waardoor u langzaamaan vaster voedsel kunt gaan gebruiken.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: