Zorgpad

Hersentumoren : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

In de hersenen kunnen verschillende soorten tumoren ontstaan. Gliomen en meningeomen zijn de hersentumoren die het meest voorkomen. Behandeling van hersentumoren gebeurt niet in OLVG, hiervoor verwijzen we u naar een specialistisch centrum.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor hersentumoren wordt samengewerkt met het neuro-oncologisch centrum VUMC.

Goedaardige en kwaadaardige hersentumoren

Er zijn goedaardige en kwaadaardige hersentumoren. Bij hersentumoren kan lang niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen goedaardig en kwaadaardig (kanker). De mate van kwaadaardigheid van een hersentumor wordt aangegeven in graden: 

 • Graad I tumoren zijn goedaardig
 • Graad II en III tumoren zijn min of meer kwaadaardig
 • Graad IV tumoren zijn kwaadaardig

Soorten hersenstumoren

 • Gliomen: Hersenweefsel bestaat uit zenuwcellen en steuncellen (gliacellen). De meeste kwaadaardige hersentumoren ontstaan vanuit de gliacellen, deze tumoren worden gliomen genoemd. Er bestaan verschillende soorten gliomen en verschillende gradaties. De soort en gradatie van het glioom kan alleen door een operatie worden vastgesteld. Een glioom zaait zich niet uit naar andere delen van het lichaam.
 • Meningeomen: Een tumor kan ook ontstaan in de hersenvliezen die om de hersenen heen liggen: het meningeoom. Deze tumor bevindt zich feitelijk buiten de hersenen. De meeste meningeomen zijn goedaardig. Een zeer klein aantal meningeomen heeft kwaadaardige kenmerken. De meeste patiënten met een meningeoom zijn met een operatie of bestraling te genezen. 
 • Goedaardige hersentumoren: Er bestaan verschillende soorten goedaardige hersentumoren. Goedaardige hersentumoren kunnen door verdrukking van gezond hersenweefsel dezelfde klachten geven als een kwaadaardige hersentumor.
 • Hersenmetastasen: Een tumor elders in het lichaam kan uitzaaien naar de hersenen, dit wordt een hersenmetastase genoemd. Het onderscheid tussen al deze tumoren is niet definitief vast te stellen op bijvoorbeeld een MRI. Daarom zal altijd meer onderzoek plaats moeten vinden om achter de aard van de tumor te komen.

Stap 1

Symptomen

Een hersentumor kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. De symptomen van een hersentumor worden bepaald door de plaats, de grootte en de soort tumor. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen of klachten:

 • Hoofdpijn: een tumor kan door te groeien pijn veroorzaken in de schedel.
 • Uitvalsverschijnselen: door verdrukking van gezond hersenweefsel kunnen hersenfuncties uitvallen. Uitvalsverschijnselen zijn bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen aan arm of been, spraakstoornissen of problemen met zien.
 • Epileptische aanvallen: door irritatie of beschadiging van de hersenschors door de groeiende tumor.
 • Vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en karakterveranderingen.

Stap 3

Onderzoek

De klachten en symptomen die iemand heeft, aangevuld met de beelden van een CT-scan of een MRI-scan, kunnen duiden op een hersentumor. Alleen pathologisch onderzoek, waarbij het weefsel na een operatie onder de microscoop bekeken wordt, kan de definitieve diagnose geven.

Voor het pathologisch onderzoek na een hersenoperatie wordt u doorverwezen naar de afdeling Neuro-Oncologie van het VUmc. 

Stap 4

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Indien nodig wordt u verwezen naar het neuro-oncologisch centrum VUMC.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

Stap 5

Behandeling

Bij verdenking van een hersentumor wordt het verdere onderzoek, de zorg en de behandeling, na overleg, aan het neuro-oncologisch team van het VUmc overgedragen.

Bij de behandeling van een hersentumor zijn diverse specialismen betrokken, zoals de neuroloog, neurochirurg, radiotherapeut en oncoloog. Deze specialismen maken allen deel uit van het neuro-oncologisch centrum in het VUmc

Soms is het mogelijk dat u na de operatie in VUmc voor herstel en revalidatie overgeplaatst wordt naar een verpleegafdeling in OLVG.

Operatie hersentumor

Het operatief verwijderen van hersentumoren is vaak erg lastig. Bij een glioom groeit de tumor tussen de gezonde hersencellen door en is daardoor nooit in zijn geheel te verwijderen zonder schade te veroorzaken aan het gezonde hersenweefsel. Daarom vindt er na een operatie vaak een nabehandeling plaats met radiotherapie en/of chemotherapie om resterende cellen zo veel mogelijk te doden.

Operatie goedaardige hersentumor

Goedaardige tumoren zijn, als ze op een bereikbare plaats zitten, soms wel in zijn geheel te verwijderen. Er hoeft dan geen nabehandeling plaats te vinden. 

Operatie hersenmetastasen (uitzaaiingen)

Uitzaaiingen in de hersenen (hersenmetastasen) worden geopereerd en/of bestraald, afhankelijk van het aantal metastasen en de conditie van de patiënt. Soms wordt ook chemotherapie gegeven. 

Stap 6

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Algemene informatie over kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: