Hartoperatie - vervangen aorta in aortaboog : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Vanuit de aorta ontvangen alle organen via kleinere slagaders zuurstofrijk bloed. Enkele slagaders lopen naar uw hoofd vanuit de bocht van de aorta, de aortaboog. Uw aorta is op een plek heel wijd (aneurysma). Het is mogelijk dat het aneurysma tot in deze boog doorloopt. Op de plaats van een aneurysma kan vaatwand scheuren. Dit is een gevaarlijk situatie en om in de toekomst problemen te voorkomen wordt uw aorta vervangen door een buisprothese

Verloop

Voor de operatie

De kans op complicaties is groter als u dagelijks rookt of alcohol gebruikt. Ook duurt uw herstel na de operatie dan langer. Wij adviseren daarom om te stoppen met roken en alcohol gebruiken. Dit doet u om de kans op schade aan de gezondheid zo klein mogelijk te maken.

De operatie

Om de aorta te kunnen bereiken, maakt de arts uw borstbeen open. Tijdens de operatie wordt uw hart stilgezet. Dan neemt de hartlongmachine de functie van het hart en de longen over. 

Als het aneurysma in de aortaboog doorloopt is het soms nodig om de halsslagaders apart aan de buisprothese te hechten. Om het zuurstofverbruik te verlagen, wordt uw lichaam gekoeld naar 25 graden Celsius.  Na het hechten wordt uw lichaam weer opgewarmd tot 37 graden Celsius. Dit kost veel tijd waardoor de operatie lang duurt. Deze werkwijze heet ook wel Selectieve Antegrade Cerebrale Perfusie (SACP)

• Wanneer de operatie klaar is, nemen uw hart en longen het werk van de hartlongmachine weer over.
• Aan het einde van de operatie maakt de arts beide kanten van het borstbeen stevig vast met staaldraden.

Tijdens het gesprek met de arts op de polikliniek volgt meer uitleg over de operatie.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de afdeling Intensive Care. Na ongeveer 24 uur gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Vragen & contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de casemanagers van Cardio-thoracale Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: