Hartoperatie myxoom : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Een goedaardig gezwel of myxoom in het hart kan helemaal of gedeeltelijk losschieten. Hierdoor kan het een propje vormen waardoor een infarct in het hoofd of ergens anders in het lichaam kan optreden. De arts verwijdert het myxoom tijdens een operatie. Soms is ook een verdere behandeling van de mitralisklep zelf nodig.

Verloop

Voor de operatie

De kans op complicaties is groter als u dagelijks rookt of alcohol gebruikt. Ook duurt uw herstel na de operatie dan langer. Wij adviseren daarom om te stoppen met roken en alcohol gebruiken. Dit doet u om de kans op schade aan de gezondheid zo klein mogelijk te maken.

De operatie

Om het myxoom te kunnen bereiken, maakt de arts uw borstbeen open. Tijdens de operatie wordt uw hart stilgezet. Dan neemt de hartlongmachine de functie van het hart en de longen over. Wanneer de operatie klaar is, nemen uw hart en longen het werk van de hartlongmachine weer over.

  • Aan het einde van de operatie maakt de arts het borstbeen stevig vast met staaldraden.

Tijdens het gesprek met de arts op de polikliniek geeft de arts meer uitleg over de operatie.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de afdeling Intensive Care. Na ongeveer 24 uur gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Vragen & contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de casemanagers van Cardiothoracale Chirurgie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: