home

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek type 1 : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) type 1 is een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Voor dit uitgebreide echoscopisch onderzoek komen zwangeren in aanmerking die een bekend verhoogd risico voor een bepaalde aangeboren afwijking in de huidige zwangerschap hebben.

GUO indicaties:

  • Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind [eerste graads verwantschap].
  • Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking [eerste graads verwantschap]*.
  • Twee tweede graads familieleden met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn.
  • Zwangere lijdt aan insuline afhankelijke diabetes mellitus.
  • Zwangere gebruikt anti-epileptica.
  • Zwangere gebruikt teratogene medicijnen/drugs*.
  • Blootstelling aan radiotherapie/chemotherapie < 5 jaar geleden*.
  • Monochoriale gemelli zwangerschap.
  • Schildklier antilichamen.

* NB. Een hartruis, SSRI gebruik, consanguiniteit of incidenteel gebruik van partydrugs zijn geen indicaties voor een GUOI. Een röntgenfoto tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld van de thorax of bij de tandarts ook niet. Indien er twijfel bestaat over de teratogeniteit van een medicijn, kunt u dit opzoeken op www.lareb.nl

Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats bij een zwangerschapsduur van 19-20 weken.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: