home

Zorgpad

Chronische Myeloïde Leukemie : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van Chronische Myeloïde Leukemie bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor de behandeling van leukemie werken we samen met het AMC en VUmc.

Over leukemie

Leukemie wordt ook wel bloedkanker genoemd. De naam leukemie betekent letterlijk 'wit bloed', afgeleid van de grote hoeveelheid witte bloedcellen die bij leukemie in het bloed gevonden kan worden. Er zijn verschillende vormen van leukemie.

In het beenmerg van de mens bevinden zich stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de bloedaanmaak. Een stamcel uit het beenmerg maakt drie verschillende soorten bloedcellen:

 • rode bloedcellen (erytrocyten), nodig voor transport van zuurstof door het lichaam
 • bloedplaatjes (trombocyten), die bijdragen aan de bloedstolling en korstvorming
 • witte bloedcellen (leukocyten), die zorgen voor de afweer.

Vormen van leukemie

Er zijn verschillende vormen van leukemie. Men maakt onderscheid in vier vormen:

 • Chronische myeloïde leukemie (CML)
 • Chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • Acute myeloïde leukemie (AML)
 • Acute lymfatische leukemie (ALL)

Leukemie kan in principe op alle leeftijden voorkomen, maar gemiddeld genomen komen de chronische vormen meer op oudere leeftijd voor (vanaf 50 jaar).

Chronische myleoïde leukemie

Bij chronische myeloide leukemie is ergens in de vroegste stamcel een fout opgetreden. Hierdoor delen de cellen sneller en vaker, maar ze blijven wel uitrijpen. Het resultaat is een toename van vooral de witte cellen, zowel in het bloed als in het beenmerg, met daarbij vaak ook een toename van de bloedplaatjes.

Stap 1

Symptomen

Chronische myeloïde leukemie kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Klachten chronische myeloïde leukemie:

 • bleekheid
 • kortademigheid en hartkloppingen
 • vermoeidheid
 • spontane bloedingen en onverklaarbare blauwe plekken
 • terugkerende of niet genezende infecties
 • koorts en nachtzweten
 • lymfeklierzwelling
 • pijn in de bovenbuik (vanwege vergrote lever en/of milt)
 • botpijn

Stap 3

Onderzoek

Om de diagnose chronische myeloïde leukemie te kunnen stellen zijn er een aantal onderzoeken en aanvullende onderzoeken die plaatsvinden.

Stap 4

Diagnose

De diagnose chronische myeloïde leukemie (CML) kan soms al gesteld worden bij alleen bloedonderzoek, maar er is vrijwel altijd ook beenmergonderzoek nodig voor de definitieve diagnose en aanvullende informatie over de leukemie.

In de CML-cellen is een verandering opgetreden in de chromosomen waardoor een nieuw chromosoom is ontstaan met een stukje van chromosoom 9 en een stukje van chromosoom 22. Dit nieuwe chromosoom wordt het Philadelphia-chromosoom genoemd. Door het samensmelten van de twee oorspronkelijke chromosomen is een nieuw gen ontstaan: het BCRABL-gen. Het eiwit wat door dit gen wordt gemaakt zorgt dat de cellen harder delen dan normale cellen en minder gauw dood gaan.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

Nuttige sites

Stap 5

Behandeling

Bij het vaststellen van het behandelplan bij chronische myeloïde leukemie wordt gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen.

Bij het voorstellen van een bepaalde behandeling kijkt de arts naar:

 • de eigenschappen van de CML
 • de risicofactoren
 • uw leeftijd en conditie
 • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Naar de behandeling van leukemie wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Behandelingen vinden plaats in nationaal  (HOVON-studies) of internationaal onderzoeksverband  (EORTC-studies). EORTC staat voor Europese Organisatie voor Onderzoek en Behandeling Kanker. In Nederland houdt de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden van patiënten met een hematologische kwaadaardige ziekte, zoals leukemie en lymfklierkanker.

Patiënten van het OLVG met een hematologische kwaadaardige ziekte kunnen door de behandelende hematoloog uitgenodigd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Vooraf krijgt u hierover uitgebreide informatie. Begeleiding van de onderzoeken vindt onder andere plaats door gespecialiseerde verpleegkundigen (research-verpleegkundigen).

De standaard behandeling van CML bestaat uit tabletten met een geneesmiddel dat het eiwit dat door het BCRABL-gen gemaakt wordt remt. Dit geneesmiddel heet een tyrosine kinase remmer. Hier zijn verschillende soorten van. Afhankelijk van de eigenschappen van de CML en de eigenschappen van de patient (bijvoorbeeld of de patient ook hartklachten heeft) wordt een keus gemaakt voor het specifieke medicijn voor die patient. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig bloedonderzoek verricht om te zien of de behandeling het gewenste effect heeft. Als de medicijnen niet of niet snel genoeg aanslaan kan er soms gewisseld worden naar een andere tyrosine kinase remmer. In zeldzame gevallen kan de ziekte niet voldoende bestreden worden met deze orale medicijnen en zijn er intensievere therapieen nodig. Dit zal de behandelend arts uiteraard tijdig met de patient bespreken.

Aanvullende behandelingen kunnen bestaan uit:

 • Bloedtransfusie Toedienen van bloed om het aantal normale bloedcellen te verhogen.
 • Toedienen van bloedplaatjes Trombocytentransfusie, transfusie van bloedplaatjes.

Begeleiding tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling wordt u ondersteund door een multidisciplinair team. Hierbij is er bijvoorbeeld aandacht voor: lichaamsbeweging, voeding, pijnklachten, misselijkheid en psychisch welbevinden.

Stap 6

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: